Hvordan samarbeider forretning, test og utvikling hos NAV om å utvikle og vedlikeholde automatiserte tester og generere testdata for ulike testnivåer, testfaser og testformål, på en effektiv måte?

Hvordan bruker vi kombinatorisk testing til å øke testdekningen, gjennom hele testpyramiden?

Hvordan bruker vi modellene våre til å oppdatere og vedlikeholde de automatiserte testene?

NAV satser tungt på å modernisere og effektivisere sine testmetoder og -prosesser. Bedre samspill mellom fag, testere og utviklere i tverrfaglige team som må kunne teste og levere ny funksjonalitet fortløpende er et viktig aspekt som adresseres. Dette innebærer også at vi må introdusere mer effektiv metodikk og verktøy for testautomatisering – på flere testnivåer – og som muliggjør tilstrekkelig høy dekningsgrad uten at vedlikehold av testsuitene blir for kostbart.

Målgruppe: Tekniske og funksjonelle testere, testledere, utviklere, forretning.

 

 

 

 

 

 

 

You might also like
Share This