Modellbasert testing som teknikk har blitt omtalt mye over lengre tid. Likevel har vi fortsatt til gode for å kunne se hvordan teknikken blir anvendt i praksis såvel som hvilke utfordringer og gevinster man kan forvente.

I dette foredraget ønsker vi å dele våre erfaringer med å ta i bruk modellbasert testing i forvaltning av Master Data Management i SpareBank 1. Dette er et steg videre i vår veikart for å gjøre testingen både mer effektive og virkningsfulle. Tidligere har vi delt våre erfaringer med å etablere et bærekraftig rammeverk for testautomatisering (https://youtu.be/Gksah7ncJys).

Foredraget vil med et konkret eksempel først vise stegene fra å bygge modellen som representerer forretningskrav, deretter mekanismer for å justere automatisk generering av testcaser og tilslutt kopling av genererte testcasene til et testverktøy for automatisk/kontinuerlig kjøring og evaluering. Vi vil videre vise hvordan modellbasert testteknikk gir bedre, fleksibel og målrettet kravbasert testdekning tilpasset for ulike testformål. Flere konkrete eksempler vil vises for å illustrere hvordan teknikken bidrar til å holde kostnaden for vedlikehold av automatiserte testene nede når forretningskrav stadig endrer seg.
Vi oppsummerer med å fortelle om våre erfaringer med både modellbasert testteknikk og benyttede verktøy samt å dele ut noen tips til tilhørerne.

Minh Nguyen, Testify
Minh er Principal Test Engineer i Testify. Han har over 20 års arbeidserfaring innenfor
test og kvalitetssikring. Har hatt operative roller med ansvar for testledelse,
funksjonell/teknisk testutførsel, rådgivning og prosjektledelse innenfor bransjer som
telekommunikasjon, bank/finans, detaljhandel og offentlig forvaltning. Minh er opptatt
av å sikre rett programvarekvalitet gjennom testing og smidige tilnærminger og gjerne
med anvendelse av teknologi som AI/Maskinlæring for å oppnå smart testing.

Av formell bakgrunn er Minh utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i programvarekvalitet
og erfaringsbasert læring fra NTH/NTNU. Minh sitter også i styret for Den Norske Dataforening
(DND) faggruppe Software Testing og har vært både leder og medlem i programkomiteen for
flere DNDs Odin konferanser og nettverksmøter. Har også holdt flere foredrag på
nettverksmøter, CIO Testforum og Odin konferanser.

Share This