SpareBank 1 Banksamarbeidet har vært og er i en kontinuerlig forbedringsprosess for å møte ønskene om å levere endringer raskt og hurtig ut til markedet med god nok kvalitet. Men klarer vi å være raske og skal vi være like rask på alle områder? Hva betyr det for test og kvalitetssikring av leveransene?

Gartner har definert en modell, pace layering, for å differensiere strategien for utvikling og vedlikehold for ulike typer systemer. Med utgangspunkt i modellen vil jeg presentere følgende:
1. Kort om Test i Sparebank 1 Banksamarbeidet og de diskusjonene vi har hatt om test og testleder-rollen
2. Teststrategien i relasjon til «pace layering»-modellen
3. Testleder-rollen – Har den en framtid?

Share This