Kjersti Lauritzen
Direktør Forretningsutvikling, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Kjersti Lauritzen er ansatt ved Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim som Direktør for forretningsutvikling. Hun er tidligere direktør for Altinn ved Brønnøysundregistrene og har også erfaring som direktør for Produkt og tjenester i ved Matiq/Nortura. Kjersti har hatt lederansvar for mange IT virksomheter og har i mange år hatt ansvaret for IKT-løsninger som er svært viktige for et velfungerende samfunn.

Kjersti på LinkedIn

Hager Debech
Konsulent, Sogeti Norge AS

Hager Debech ble ferdig utdannet som sivilingeniør innen fysikk og matematikk fra NTNU i 2015. Hun har også en mastergrad fra Danmarks tekniske universitet i anvendt matematikk. Hager startet som softwaretester i Sogeti høsten 2015 og har til nå jobbet i prosjekter hos to kunder. Hager er tester i et pågående prosjekt hos Cisco og jobber både med automatisering og manuelltesting.

Hager på LinkedIn

Saga B. Davíðsdóttir
Testleder, Sopra Steria AS

Saga jobber som testleder for Sopra Steria AS og er en erfaren tester, testkoordinator og testleder med ISTQB sertifisering både på Foundation Level og ISTQB Agile Tester. Saga jobber som testleder med ansvar for to prosjekter og to testteam. Hun har fire års erfaring innenfor området test og brenner for faget.

Saga på LinkedIn

Gaute Holmin
Løsningsarkitekt,
Sopra Steria AS

Gaute Holmin jobber som løsningsarkitekt for Sopra Steria AS. Han har siden 2003 hovedsakelig jobbet med Application Performance Management med fokus på måling, dokumentasjon og analyse av responstider, identifisering av feilkilder og utarbeidelse av potensielle tiltak og krav mot applikasjonsleverandører og driftsorganisasjoner.as

Gaute på LinkedIn

Thor Olav Sørnmo, Løsningsarkitekt,
HPE Norge

 

Thor Olav Sørnmo er løsningsarkitekt hos HPE Norge. Han har bakgrunn fra DNV GL, Teleplan Consulting og Unit4 Agresso, og har jobbet som rådgiver og testleder i store offentlige og private prosjekter. Han har bred kunnskap innen testlederfaget, spesielt innen teknisk testing, og brenner for kvalitet i prosjekter, gjennom kravstilling og testanalyser, og gjennom økt bruk av automatisering.

 

Håkon Dalen Bjørgen
Vedlikeholdsansvarlig, Accenture

Håkon har arbeidet med hele livsløpet til store og komplekse systemer og er veldig engasjert i forvaltning og vedlikehold av IT-systemer. Han jobber nå med vedlikehold på flere store offentlige IT-systemer. Med sin bakgrunn fra fysikk er Håkon opptatt av å benytte fagdisipliner på tvers for å finne nye og gode løsninger i arbeidet med IT og ny teknologi.

Håkon på Linkedin

Kenneth Gulbrandsøy
Ansvarlig for forebyggende vedlikehold, Accenture

Kenneth har lang erfaring med systemutvikling, vedlikehold og forvaltning av store systemer i offentlig sektor. Som tidligere forsker ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU er Kenneth brennende opptatt av god beslutningsstøtte og automatisering innen operative, administrative og integrerte prosesser.

Kenneth på Linkedin

 Erik Rogstad
Senior Testingeniør,
Testify AS

Erik Rogstad jobber til daglig i Testify AS. Erik har doktorgrad innen Software Testing og har jobbet med utvikling og test i 10 år. For tiden har Erik et engasjement i Skatteetaten, hvor han leder et prosjekt for anonymiserte testdata.Erik på Linkedin

Helene Heather Aune
Testansvarlig,
Skattetaten

Helene har i løpet av sine 11 år i Skatteetaten hatt ulike roller innenfor test i flere av etatens IT-prosjekter. Hun har de siste tre årene vært tilknyttet Testsenteret i etaten, og jobber for tiden som testansvarlig i et av utviklingsteamene i SOFUS-prosjektet (Modernisering av forskudd og skatteberegning).

Kim Knudsen
DevOps Solution Account Manager, CA

Kim er ansvarlig for salgs- og markedsaktiviteter i Norge. Hans oppgaver er å skape behov og forståelse for CA sine løsninger, og hjelpe kunder med å utnytte forretningsmuligheter som blir skapt gjennom den moderne applikasjonsøkonomien. Totalt har Kim nærmere 20 års erfaring i fra IT -bransjen, og har tidligere arbeidet for selskaper som HPE, Veritas Software og Symantec.

 Pål Dragseth
Senior Konsulent Application Delivery, CA

Pål er ansvarlig for teknisk presales arbeid i Norge innenfor DevOps, Agile, Continuous Delivery og Continuous improvement. Hans oppgave er blant annet å skape teknisk forståelse for CA sine løsninger, og hjelpe kunder med å løse tekniske utfordringer ved å la IT støtte oppunder de forretningsinitiativ som den moderne applikasjonsøkonomien nå bringer med seg. Pål har nærmere 16 års erfaring fra IT bransjen.

Iuliia Zavertailo
Senior Test Manager,
Itera Norge AS

Iuliia Zavertailo has ten years experience in the testing and quality assurance field focused on test management and test processes. As a consultant and adviser on test matters, Iuliia has been working with ISO 9000 standards assisting with the implementation of test routines and frameworks at Itera. She also implemented the metrics collection framework for IF Skadeforsikring. This framework is now being used to visualize the quality status of key corporate products and to track progress on test process improvements.

Iuliia på LinkedIn

Trude Rosendal
Sjefskonsulent, Vivento AS

Trude Rosendal jobber i Vivento og er for tiden innleid hos DNB, hvor hun er program-testleder i Vipps programmet. Hun har i alle år vært opptatt av testing og kvalitetskontroll, og har mange års erfaring som testrådgiver/testleder. Hun er styremedlem i Dataforeningens faggruppe for Software Testing, og var styreleder i flere år. Sogeti Norge har Trude vært med på å starte og hun har også jobbet i Capgemini i en årrekke.
Trude har holdt foredrag over mange år, blant annet i Den Norske Dataforening og ved flere universiteter/høgskoler i Norge. Hun har laget og holdt kurs internt og eksternt innen flere områder, særlig innenfor test-fagområdet.Trude på LinkedIn

Ingebjørg Hammersland
Senior Testleder, DNB

Ingebjørg Hammersland er senior testleder i DNB, og har vært med i Vipps siden høsten 2014. Hun er testleder for enkelte av strømmene/prosjektene og er i tillegg ansvar for test av flyten av Vipps-betalinger.
Tidligere har Ingebjørg jobbet med utenlandsbetalingsformidling i DNB, og var tidligere konsulent i Accenture.
Ingebjørg synes det er viktig at overleveringen fra prosjekt til linje gjøres på en god måte. Hun mener at den beste kompetansebyggingen hos linjen gjøres gjennom deltakelse i prosjektet og hun jobber gjerne sammen med linjen i stabiliseringsperioden etter produksjonssetting.

Peter Eibak
IBM Hybrid Cloud

Peter Eibak has more than 25 years of experience working with IT, for example as IT Specialist within IBM Midrange Systems, working with customers on how to create and deploy business applications in the world of the internet by utilizing Web server technologies as well as IBM Middleware like WebSphere and Lotus Domino. For the past 4 years Peter has been working as a technical sales specialist with the areas of DevOps and Continuous Testing, supporting banking and transport enterprises in their adoption of API Testing and Service Virtualization. Peter is a member of the IBM Hybrid Cloud team established in 2016.

Peter på Linkedin

Roland van Leusden
Performance Architect
Praegus BV

Roland van Leusden is a Performance Architect with an in-depth experience of functional testing, test automation and performance testing utilizing open source and commercial tooling. In collaboration with his clients he creates significant improvements in enterprise performance using a blend of technical, functional and industry-specific expertise.

Roland på Twitter
Roland på LinkedIn

Marianne Worren
Kvalitetsrådgiver, NAV IT

Marianne Worren jobber som kvalitetsrådgiver i NAV. Hun er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU og har bakgrunn som systemutvikler. Marianne deltar aktivt i meetup-miljøet i Oslo og brenner for smidig systemutvikling og kvalitet i IT-løsninger.

Marianne på Twitter
Marianne på LinkedIn

 

Magnus E. Halvorsen,
Seniorkonsulent, Testify

Magnus har bakgrunn innenfor automatisert test av videokonferansesystemer, og senere også som QA-manager og prosjektleder, hos Tandberg/Cisco. Som konsulent har han bidratt med blant annet ytelsestesting og automatisert test i prosjekter for UDI og BankID. I dag er han innleid hos Skatteetaten, der han er testleder og i tillegg jobber med automatisert test, testmetode og teststrategi på tvers av prosjekter.

Magnus på Linkedin

Øyvin Slungaard, Seniorkonsulent, Testify

Øyvin er senior programleder, prosjekt- og testleder med bred bakgrunn innen digital TV, sikkerhetsløsninger, teknisk infrastruktur, Conditional Access, IT-systemer for helsesektoren, medisinsk teknikk, satellittkommunikasjon, digital video broadcasting og Defense & Aerospace. Han har en solid plattform i store utviklings- og leveranseprosjekter med grensesnitt mot eksterne miljøer.

Øyvin på LinkedIn

Torstein Gjengedal
Arkitekt og rådgiver,
Bekk Consulting AS

Torstein har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU og har 15 års erfaring med systemutvikling. Han har jobbet som utvikler, arkitekt og rådgiver hos både offentlige og private aktører, og i stor grad i miljøer preget av flere systemer med mye integrasjon, blanding av backend og frontend og tett kommunikasjon med både forretningsside og funksjonelle designere.

Torstein på Linkedin
Torstein på Twitter

Øyvind Woll,
Seniorkonsulent,
Vivento AS

Øyvind Woll er Seniorkonsulent fra Oslo. Hans arbeidsgiver er konsulentselskapet Vivento AS. Øyvind har mer enn 12 års erfaring som tester, test analytiker og testleder. Hans bakgrunn er fra test av informasjonssystemer og test av systemer for administrasjon av datakvalitet. Hans favoritt område er funksjonell test. Øyvind elsker testing og har som mål å motivere andre med sin kunnskap om test

Timo Euteneruer
Head of Sales, TestObject

Timo is Head of Sales at TestObject, a leading mobile testing provider. He advises clients in developing and executing the right testing strategy. Before his employment in TestObject, Timo was a co-founder of BetterTaxi, a successful international ride dispatch app. The only time he is not online is when he is playing his analogue accoustic guitar.

 

Svein Ragnar Kristensen
Leder av Digitaliseringsrådet og tidligere Skattedirektør

Svein leder Digitaliseringsrådet. Han vil fortelle om erfaringer så langt, samt dra paralleller til tidligere erfaringer blant annet fra Skattedirektoratet. Kristensen var skattedirektør fra 2006 til 2013 og var i Skattedirektoratets ledelse i 18 år. Han har hatt ansvaret for omfattende omstillingsprosesser der IKT har vært en drivende kraft, i Skatteetaten og på andre forvaltningsområder.

 

Share This