Top Menu

Foredragsholdere 2018

Åpningskeynote
Isabel Evans

Isabel har mer enn 30 års erfaring fra IT-bransjen, hovedsakelig innen kvalitetsstyring, testing, opplæring og dokumentasjon. Mesteparten av hennes arbeid har vært med klienter i finans, kommunikasjon og programvare. I 2017 mottok hun Test Excellence Award på EuroSTAR konferansen i København.
Isabel på Linkedin
Torkjel Austad, Kahoot
Torkjel har mer enn 12 års erfaring som testleder fra noen av Norges største tech-eksporter – og har jobbet med alt fra nettlesere for Nintendo (Opera Software), til salgsløsning for Beyonces siste album (TIDAL). Nå er han i Kahoot som med sine 70 millioner månedlige brukere er blitt en internasjonal standard på quiz-basert opplæring og spill.
Torkjel på Linkedin
Sverre Moen, Systek
Sverre har jobbet med prosjektledelse siden 2008. Han har en generelt god teknisk innsikt kombinert med flere års erfaring innen prosjektledelse. Han setter seg raskt inn i store systemer og liker å forstå hvordan systemene virker og hvordan de er tenkt å fungere. Han er også flink til å se muligheter for effektivisering gjennom automatisering.
Sverre på Linkedin
Morten Punnerud, Systek
Morten er en testutvikler med meget sterk praktisk gjennomføringskraft. Hans kombinasjon av tekniske kompetanse, leveranseevne og forretningsforståelse gjør ham til en allsidig person som løser opp i problemer og sørger for vellykkede prosjekter. Han har gjentatte ganger blitt løftet opp til prosjekt- eller testlederroller, men trives spesielt godt med det tekniske hvor han kan dykke ned og løse problemer.
Morten på Linkedin
Minh Nguyen, Sogeti Norway
Minh has been working as Test Manger, Tester and Test Advisor for more than 20 years in different sectors: Telecom, Public, Bank/Finance and Retails. Apart from assisting customers to control and assure the quality of software deliverables, Minh is passionately interested in continuous improvement of test efficiency and effectiveness by pragmatic exploitation of new approaches and techniques like risk-based and model based testing; test measurement and lately AI (machine learning, data analytics).
Minh på Linkedin
Ole Martin Haugesten, Sopra Steria
Ole Martin har hovedsaklig jobbet med, og drevet, store implementasjonsinitiativer av testautomatisering hvor han har gått gradene fra å være en junior testautomatiseringsutvikler til å drive den overordnende tekniske implementasjonen. Han har også ledet flere kurs og workshops; senest under innføringen av testautomatisering som konsept hos NAV og implementasjonen av HP ALM hos Helse Nord. Han jobber nå som Business Developer for teknisk test på Sopra Steria.
Ole Martin på Linkedin
Sverre Weisteen, Unicus
Sverre har 24 års fartstid i IT bransjen. De 10 siste årene har han jobbet med Endringsledelse og Lean forbedringsprosjekter. Han er sertifisert Lean Six Sigma Black Belt. Nå jobber han i Unicus og er styreleder i SOCO.
Sverre på Linkedin
Kristina Lassen Tangen, Promis Qualify
Kristina er i tillegg til å være en svært erfaren testleder også en etterspurt fordragsholder, med prestisjetunge konferanser som EuroSTAR og Scrum Gathering Global på lista. I tillegg er hun fast kursholder og har høstet meget gode tilbakemeldinger som dette for sin pedagogiske måte å fremføre budskapet på.
Faglig erfaring er opparbeidet gjennom roller som bl.a. utvikler, prosjekt-, og testleder, og også rollen fagansvarlig på test . Som testleder har hun vært med i noen av de virkelig store IT-prosjektene i Norge.
Kristina på Linkedin
Vestein Vada, Tolletaten
Vestein har hovedsakelig jobbet med funksjonell behovsbeskrivelse og testing i forskjellige utviklingsprosjekter innenfor smidig metodikk. Han har også erfaring fra rollen som produkteier både fra Lånekassen og Tolldirektoratet og trives best i skjæringspunktet mellom fagsiden og systemutviklingen.
Gitte Ottosen, Capgemini Sogeti DK
Gitte is test manager and agile/test coach with a strong focus on a value driven approach to software development. The last ten years she has primarily worked within an agile context, focusing on supporting a quality mindset across teams and organizations, and improving the processes for some of the largest international companies in Denmark.
Gitte på Linkedin
Audun Urke, Rejlers Embriq
Audun har erfaring som testleder og teknisk tester fra prosjekter innen embedded software og webapplikasjoner for kunder i industrisektoren og det offentlige. Han har tidligere holdt flere presentasjoner i både inn- og utland, og et gjennomgående tema har vært erfaringer med å håndtere innovasjon og krav til ny kompetanse innen testfaget.
Audun på Linkedin
Torstein Skarra, NAV
Torstein leder Seksjon for Test i NAV IT. Han har 15 år og mange roller bak seg i IT bransjen, men i de siste årene har fokuset ligget på test, testmiljø, testautomatisering, testdata og organisering av test i en smidig kontekst. Torstein har også NAVs RPA team i sin seksjon og jobber for å bruke robotisering på rett sted til rett tid.
Torstein på Linkedin
Øyvind Woll, Vivento
Øyvind har mer enn 15 års erfaring fra IT-bransjen. Han har jobbet mye med utvikling, standardisering, kvalitetssikring og testledelse. Detaljhandel, regnskap, saksbehandling og helse er noen av domenene på hans referanseliste for test. Han har en ekte lidenskap for å motivere og inkludere andre i test-prosessen for å kunne bidra til vellykkede prosjekter.
Øyvind på Linkedin
  Margrethe Bedregal, SITS
Margrethe er ansatt i testsenteret i Skatteetatens IT- og Servicepartner og jobber som testleder i modernisering av folkeregisteret. Hun deltar i en tverretatlig arbeidsgruppe som samarbeider om å etablere syntetiske testdata til bruk på tvers i offentlig sektor.
Margrethe på Linkedin

Chao Tan, Testify
Chao er ansatt i Testify og jobber med en nærings ph.d. i samarbeid med Skatteetaten. Målet med prosjektet er å levere løsninger (metode og verktøy) for generering av en “levende” men syntetisk generert testpopulasjon. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å bidra til å redusere kostnadene for testingen samtidig som testdekningen øker. Målet er også at løsningene kan bidra til enklere integrasjonstesting på tvers av prosjekter og organisasjoner.
Chao på Linkedin
Anders Grini Hamre, NAV
Anders brenner for tidlig test, testteknikker og kompetansedeling. Han er en av initiativtakerne bak fagforumet Test med twist og ansvarlig for faggruppen Test, analyse og design. Du så ham kanskje snakke om modellbasert test på ODIN 2017?
Anders på Linkedin
Hager Debech, Testify
Hager Debech er sivilingeniør innen fysikk og matematikk og har også en mastergrad i modellering og beregningsorientert matematikk. Den omfattende formelle utdanningen har gitt henne solide analytiske evner som hjelper henne i bruk av testdesign-teknikker, grafteori og maskinlæringsalgoritmer for å optimalisere testsuiter og testdata tilpasset forskjellige behov på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
Hager på Linkedin

Arne Erik Hurum, leder Seksjon Test i Direktoratet for e-helse.
Arne Erik har 20 års erfaring med systemutviklingsprosjekter innen offentlig og privat sektor, men har i de senere årene jobbet med organisering av test og kvalitetssikring i smidige leveranseløp. Arne Erik har også team automatisering, sikkerhet og ytelse i sin seksjon. Han deltar også i tverretatlig gruppe for automatisering og sikkerhetstest.
Arne Erik på Linkedin

 

Martin Markman, seniorrådgiver i Direktoratet for e-Helse.
Martin har 7 års erfaring med utvikling og test, hovedsakelig av webapplikasjoner

Avslutningskeynote
Kjell-Ola Kleiven
Kjell-Ola Kleiven har siden tidlig 2000-tallet hatt innsamling, strukturering og tolkning av informasjon som sitt levebrød. Kleivens evne til å kommunisere trender og analytiske funn på et folkelig sett har gjort ham til gjenganger i mediebildet. I 2017 er han programleder for Svindeljegerne på Tv3.
Kjell-Ola er også innehaver av Norges største blogg skrevet av en mann. Bloggen tar for seg alt fra risiko-faget til forholdet hans til alkohol og ikke minst livsstil.
Kjell-Ola på Linkedin
 

 

Share This