Foredraget omhandler:

* Teknisk testing

Beskrivelse av bidraget:
NAV IT har gått fra fossefallsleveranser til DevOps. Som tradisjonell testleder er jeg ikke lenger like etterspurt. Omstilling er nødvendig.

Hvordan ble min reise fra testleder til å være en teknisk tester i et utviklingsteam? Hvilke utfordringer møter meg og hvordan jobber vi med dette i NAV IT?

Er vår testverden nå perfekt?

Etter foredraget vil jeg at du sitter igjen med

• en bedre forståelse av hva en teknisk tester er,

• tanker om hvordan du selv kan starte prosessen mot å bli en teknisk tester,
nysgjerrighet og appetitt på nye kunnskaper.

Lengde på foredrag: 30 min

Målgrupper:
Tradisjonelle testledere som ønsker å bevege seg mot en mer aktiv tester-rolle i et smidig utviklingsløp.

Kunnskapsnivå

* Litt kjennskap

Foredragsholder:
Tore Sletten, Teknisk tester, NAV

Tore har arbeidet i IT-bransjen siden 1984. Han har erfaring som utvikler, kvalitetsleder, prosjektleder og tester/testleder. Siden 2012 har fokus ligget på test hos NAV IT.
Tidligere foredrag og workshops:

  • Tore Sletten: Driftsakseptansetest i NAV. Testkonferansen i Brønnøysund, 8-11 mai 2012.
  • Tore Sletten (NAV) og Margrethe Myrstad Bedregal (Skatteetaten): Tverretatlig samarbeid om test, og syntetiske testdata i modernisering av folkeregisteret. Temamøte offentlig sektors dataforum 19.9.2017.
You might also like
Share This