For å møte morgendagens utfordringer med økt grensetrafikk implementerer tolletaten en automatisert prosess for innførsel av varer:
Ekspressfortolling

 • grensepassering skal bli mer effektiv og smidig for Næringsliv og Tolletaten
 • nye it-løsninger
 • integrasjoner mot eksisterende løsninger
 • endringer i infrastruktur på grensen

Hele verdikjeden skal testes

 • innlegging av data
 • tollers behandling av data
 • trailer ankommer grensen
 • ANPR-kamera tar bilde av skilt
 • beskjed gis til systemet om bil kan passere automatisk
 • lys og bom på grensen gir tegn til fører om hvor bil kan kjøre
 • varer fristilles automatisk

Vi vil presentere hvordan testarbeidet ble lagt opp for å dekke alt fra utvikling til ferdig verdikjede og pilotering med bom, lys, kamera og store trailere som testobjekter.

Hva får tilhører med seg:

 • Bruk av smidig testmetodikk for å teste verdikjede som involverer alt fra tollere, ANPR-kamera, kommunikasjon med bom og svære trailere med sjåfører som ikke kan et ord norsk
 • Eksempler fra test i felten
 • En kul historie om et testoppdrag utenom det vanlige

Målgruppe: Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You might also like
Share This