Våren 2020 gjorde korona at verden ble snudd på hodet. En av de tingene som skulle gjøres var å kompensere de bedrifter som tapte penger på grunn av pandemien.
Skatteetaten fikk i oppdrag å lage den først kompensasjonsordningen og hadde med seg Bits/DNB som underleverandør. Vi hadde omtrent 3 uker på oss til å lage en løsning for å vurdere søknadene som kom inn og utbetale kompensasjonen.
Her måtte vi tenke annerledes når det gjaldt test. Geriljatesting er ofte benyttet i andre sammenhenger for test, men det var sånn vi følte at vi jobbet. Vi brukte kreativitet, prioritering, risikovurdering, erfaring, stor arbeidsinnsats og godvilje fra andre deler av organisasjonen for å kunne levere en løsning med riktig kvalitet.

Angi 3 punkter om hva deltagerne vil få ut av ditt foredrag

• At en god metode i bunnen er viktig selv om man må velge å utelate deler av den for å komme i mål
• At metoden er viktig, men menneskene er viktigere
• At test er spennende

Heidi Krog, Testleder, Skatteetaten

Heidi er utdannet ingeniør og startet karrierer som utvikler og har nå mer enn 15 års erfaring med test og testmetodikk.
Hun har omtrent halvparten av denne tiden jobbet på smidige prosjekter.

Følg Heidi Krog på LinkedIn

Share This