Vi blir daglig bedratt av vår egen hjerne, som tar automatiske beslutninger basert på feil grunnlag. Man kan leve lykkelig og uvitende med disse feilene, eller man kan ta grep for å håndtere dem. I foredraget skal jeg gi en oversikt over noen av de kognitive skjevhetene som påvirker vår testhverdag, og hvordan dette kan relatere til fremtidens testing med økt grad av automatisering.

Share This