Jan Fijalkowski og Halvor Teigen, Sopra Steria

Personvern blir stadig viktigere i dagens samfunn, og med GDPR har betydningen blitt enda større. Dette har ført til et økt behov for generering av syntetisk data for bruk i testing av nye løsninger. Men hva innebærer det egentlig å generere representativ syntetisk data som testere kan bruke, og som er i henhold til personlovgivningen? Kom og hør på vår lyntale om hvordan vi løste denne problemstillingen i vårt prosjekt hos Statens Vegvesen.

Jan Fijalkowski, Sopra Steria
I Sopra Steria jobber Jan som utvikler og teknisk tester hvor han benytter verktøy og metoder som understøtter utvikling, sikrer mer kontinuerlig test, høyere tempo og bedre kvalitet i prosjektene.

Halvor Teigen, Sopra Steria
Halvor jobber som teknisk tester og jobber med utvikling av verktøy som sikrer god kvalitet og en smidig arbeidsflyt. Han er opptatt av levere noe man kan være stolt av i ettertid og jobber alltid for å finne den beste løsningen. Han har også en stor interesse av å holde seg oppdatert på det nyeste og beste, både innenfor og utenfor eget fagfelt.

Share This