Det siste året har Ruter bygget opp sin nye digitale plattform og fra oppstart av bussanbudet på Romerike brukes denne plattformen for første gang til å styre sanntid- og passasjerinformasjon. Nytt i denne leveransen er at bussene kommuniserer med Ruters nye skytjenester som igjen sender passasjerinformasjon tilbake.
Lyntalen tar med erfaringer fra testing av meldingsbaserte løsninger om bord i busser.

Foredragsholder:

Espen Schaathun, Promis Qualify
Espen har mer enn 20 års erfaring som konsulent med roller innen prosjekt- og testledelse. Han liker å jobbe tett på ny teknologi og jobber gjerne med hands-on testing av løsningene. De siste 3 årene har han jobbet med testing av løsninger for kollektivtransport.

Share This