Top Menu

Hvordan teste skytjenester fra buss i fart

Som en del av Oslopakke 3, starter Ruter sommeren 2019 med
innføring av nye El-busser i Oslo. Omtrent 500 nye busser skal ut i trafikk i løpet av juli. Nytt i denne leveransen er at bussene kommuniserer med Ruters skytjenester som sender passasjerinformasjon tilbake.

Basert på posisjonsdata fra bussene sendes informasjon om linjenummer, destinasjon, ankomsttider og de neste stoppesteder fra Ruters baksystemer. Dette er historien om hvordan godkjenningstester ble utført på 20 ulike bussmodeller.

  • Teknisk

Foredragsholder: Espen Schaatun, Promis Qualify

 

Share This