Hvordan benytte Jira «out of the box» – med litt modifikasjoner – til å administrere testløp – aka Jira som testverktøy.

Jan Mjelde, Webstep

Share This