Vi ønsker å presentere et case som har potensialet til å skape innovasjon ved å utfordre teorien i testfaget. Det er flere og flere softwareprosjekter som ønsker en tilnærming som viker fra den tradisjonelle definisjonen (oppdelingen) av testpyramiden. Teorien er til for å optimalisere og effektivisere vår arbeidshverdag, men kan den vikes for en lettere hverdag? Det er et stort behov for å kombinere den tradisjonelle kombinatoriske testing med tilstandsbasert testing som et forsøk på å øke testdekningen. Kan vi teste alle kombinasjoner mens vi tar oss gjennom hele systemet fra A til Å, til tross for at det frarådes å teste variasjoner i systemet under ende-til-ende-testfasen?

I denne presentasjonen vil du:

1. Forstå hvordan kombinatorisk testing kan kombineres med tilstandsbasert testing

2. Lære hvordan dette kan benyttes til å oppnå bedre testdekning

3. Idémyldre rundt en innovativ løsning som har aldri blitt utviklet før!

Vi ønsker gode spørsmål fra dere i testmiljøet for å være best forberedt på utfordringene som kan møte oss i utviklingen av en slik innovativ og kreativ løsning.

Hager Debech , daglig leder, ecFeed AS 

Hager er daglig leder i ecFeed AS. I tillegg er hun innleid som konsulent fra Testify hos skatteetaten og jobber som testansvarlig og scrummaster i prosjektet for modernisering av skattemeldingen. Hager har hatt roller som testutvikler, teknisk tester og utvikler i flere prosjekter.

Følg Hager Debech på LinkedIn

Share This