Her vil deltakere få informasjon om hvordan testautomatisering skaper en bedre relasjon
mellom utviklere og testere. Målgruppen vil få en bedre forståelse om hvorfor testautomatisering
er viktig for et utviklingsteam og hvordan effektivisere kontinuerlige utgivelser av nye funksjoner
til en hver tid. Foredraget kommer til å inneholde hvilke rammeverk som kan benyttes ved hurtige
utgivelser av nye funksjoner, kunnskapsdeling mellom tekniske testere og utviklere. Det vil også
bli vist en demo om hurtige utgivelser av nye funksjoner og snakk om hvordan det kan påvirke
UAT testing.

Henrik jobber som senior test konsulent hos SOCO og har nå vært ute på oppdrag hos
DNV i over 2 år. Her jobber han både som testleder og teknisk testkonsulent med høyt
fokus på testautomatisering. Jeg har kompetanse innen testledelse, prosjektledelse og
utvikling innen test både frontend og backend. Jobbet med flere ulike verktøy og språk
innen programmering.

Share This