Hva er tjenestesimulering(Service virtualization)?
– Tjenestesimulering vs Mocks/Stubs
– Hvordan komme igang med tjenestesimulering?
– Hvordan komme igang med tjenestesimulering og kontinuerligtest
– Forskjellige bruksområder for tjenestesimmulering
Deltakerne vil få innsikt i hvordan store nordiske, europeiske og amerikanske selskaper benytter tjenestesimulering til:
– API Test
– Ytelsetest
– Stresstest
– Ende til ende test
Og tilslutt hvordan man kan legger tilrette for kontinuerligtest

Share This