Tore Sletten, NAV, og Ola Løvholm

Nav har de siste årene gått fra store, kvartalsvise systemleveranser til utvikling i selvgående, autonome team med høy endringstakt. Vi leverer mye raskere enn tidligere og vi syntes vel at vi hadde fått til svært mye på 2 år.

I 2020 ble verden truffet av korona-viruset. Nav ble pålagt å levere løsninger for flere av korona-tiltakene som landet trengte. Disse omfattet blant annet omsorgspenger, støtte til frilansere og selvstendig næringsdrivende samt forskudd på dagpenger. Tiltakene måtte leveres raskere enn det vi normalt ville klare, selv med smidig metodikk. Vi vil fortelle om hva vi gjorde for å imøtekomme regjeringens krav og landets behov.

Omsorgspenger, støtte til frilansere og selvstendig næringsdrivende, (forskudd på) dagpenger og andre koronatiltak er jo etter hvert blitt ganske kjent blant folk.

Hvordan var vi i stand til å levere korona-tiltakene i 2020, når dette ville vært umulig i 2018?

Etter foredraget vil jeg at du sitter igjen med
• en bedre forståelse av test i selvgående, autonome team,
• noen nye testfaglige verktøy i verktøykassen din,
• noen ideer om grep du kan gjøre for å komme raskere i

Share This