Tema: Hyppige leveranser
Kravene til leveransehyppighet blir stadig tøffere. Hvordan klarer man som organisasjon å kaste seg rundt og gå fra kvartalsvis leveranse  til hyppige leveranser?  Det er en omlegging som utfordrer organisasjon, mennesker, prosesser og teknologi.

Share This