Korte sprinter og risiko-testing – er det mulig?
Hva gjør man når sprintene er korte, leveransedato nærme og det er mye som skal testes?
Kan test-automatisering være svaret? Men automatisering krever malverk og tid å lage.
Har du opplevd noe liknede? Her får du høre om Torbjørns erfaringer.

Share This