3 tips til å få utviklere mer involvert i testprosessen v/Tina Christin Syversen, Test Analyst, Sopra Steria
På et team med flere utviklere enn testere er det viktig å finne gode måter til å involvere utviklere i testprosessen for å kunne møte fristene som er satt. Her kommer tre tips som kan sørge for et bedre samarbeid mellom utviklere og testere, og forhåpentligvis kan bidra til å bedre kvalitetssikring av systemet.

Tina jobber som konsulent i testavdelingen i Sopra Steria og har arbeidet med testing i cirka to år. Arbeidet hun har gjort har vært innenfor både offentlig og privat sektor, og rollene hennes har blant annet vært som tester, testkoordinator og testleder.

 


Det var en gang en verdikjede som trengte testdata, v/Ina Espås, Knowit
Det var en gang en verdikjede som trengte testdata. Dette ble det jobbet langt og lenge med, men det var vanskelig å finne fram og kompleksiteten var stor….
Dette er litt av historien. Et skråblikk på test, arbeidsdagen og testdata i GDPR land.

Ina er Kvalitetsentusiast/Partner i Knowit Quality Management og er opptatt av å sikre system- og datakvalitet fra analyse, utarbeidelse og operasjonalisering av krav, til utvikling, test, drift og forvaltning.

 

 

Smidig akseptansetest – erfaringsdeling, v/Hilde Nielsen, Kantega
Innføring av nye digitale verktøy kan medføre motstand i en organisasjon. At sluttbrukerne blir tidlig involvert, forberedt og lyttet til, er viktig, blant annet for at løsningen skal bli så god som mulig. Selv om man jobber inkrementelt og leverer små doser funksjonalitet om gangen, kan det bli dyrt i lengden hvis misforståelser og ting man ikke har tenkt på, gjør at løsningen må endres på. Her er Tres amigos-møter et nyttig verktøy for å unngå nettopp dette.
Framtidige sluttbrukere trenger ikke være teknisk kyndige. Hvordan administrere akseptansetest og plukke opp feil og tilbakemeldinger, uten at det krever altfor mye administrasjon? Jeg vil dele hvordan vi løste dette i et prosjekt jeg var med å for en offentlig kunde.

Hilde er avdelingsleder og testleder med over 20 års erfaring i bransjen. Fra å være utvikler gikk veien via teknisk testing til å jobbe med test i et bredere perspektiv. I mange år har hun vært en «hands-on» testleder, det vil si at hun gjerne tar ansvar for overordnet planlegging og gjennomføring, men også er direkte involvert i testingen, både på leverandørens og kundens side. Hun er pragmatisk og prøver å unngå unødvendig byråkrati – hun foretrekker å bruke tiden på å bidra til at løsningen faktisk får en god kvalitet, framfor å dokumentere tingenes tilstand.

Krav eller ikke krav, det er det som er spørsmålet v/Christine Ursin Steen Lunde, Sogeti
Som testleder har jeg lært at Best practice tilsier at man bør ha gode og testbare krav i et utviklingsprosjekt. Smidig utvikling følger INVEST, og brukerhistorier med gode testbare akseptansekriterier er den store mantraen. Men, hva hvis kravene er redusert til et excelark med 104 punkter i et fossefallsprosjekt, hvor 90% av kravene ikke er testbare, hvordan sikre at man får det man bestiller da? Dette er historien om et utviklingsprosjekt uten klare definerte krav og kampen for å sikre kvalitet i et system hvor utviklingsleverandøren jobber på andre siden av kloden

Christine Ursin Steen Lunde jobber som testleder for Sogeti. Hennes viktigste prosjekt akkurat nå er Viginor, ny bivirkningsdatabase i Norge, et outsourcing prosjekt med indisk utviklingsleverandør.

 

You might also like
Share This