Hva gjør man når prosjektet er så agilt at det er mer agilt enn agilt? Hvor satte rammebetingelser som scope og testplan må endres på ukentlig basis, man ikke har et produkt man kan teste, og man ikke kan følge en testplan som er satt? Jo, det er akkurat her vi håper at vi kan inspirere og vise andre i lignende prosjekter hvorfor intensive utforskende og session-based testsesjoner er like nyttige som tradisjonelle testmetoder – og hvordan man kan dra nytte av eksisterende planer og strukturer i agile prosjekter, selv under tidspress.

Bakgrunnen for prosjektet var å lansere den første heldigitale telecom operatøren i det norske markedet – et eget brand av Ice som i dag heter NiceMobil. Vi hadde to måneder på å utvikle, teste og lansere en helt ny telecom operatør, og baserte prosjekt- og testplanen på en innovativ prosess basert på agile prinsipper og design thinking. Vi jobbet i iterative sprinter med hyppige kontaktpunkter for å regelmessig vurdere status på produktet for lansering. Til slutt var det knapt med tid før lansering, og vi så oss nødt til å endre alle tidligere definerte planer og kjøre en 3-dagers, ‘all hands on deck’, intensiv utforskende og session-based testsesjon.

Kaisa Bentzen, Senior Consultant, Aboveit 

Kaisa jobber som Senior Konsulent innenfor Sky og Arkitektur i Aboveit, og har erfaring fra privat og offentlig sektor, både i Norge og internasjonalt. Hun jobber agilt, med stor endringstakt, og er blant annet sertifisert Scrum-master og SAFe Agilist. Kaisa har hatt flere roller som prosjektleder, testleder, løsningsarkitekt, og scrum-master i en rekke større og globale prosjekter innenfor ulike industrier, og er sentral i ledelsen av store tekniske leveranser. Som en del av hennes erfaring med å utvikle og levere IT-prosjekter, har hun blant annet ledet leveranser på global skala i land som England, Aserbajdsjan, Angola og USA.

I november var Kaisa med på å lansere en helt ny merkevare for Ice: NiceMobil, hvor hun var innleid som IT Prosjekt- og Testleder. Her ledet hun den tekniske leveransen, inkludert koordinering av teknisk arkitektur på tvers av Ice og NiceMobil, koordinering opp mot leverandør og mot kommersielt team, samt hovedansvarlig for testing, rapportering og bugfixing. I prosjektet har Kaisa vært en nøkkelperson for å nå det hårete målet med å lansere NiceMobil på rekordtid, lede den tekniske leveransen og koordinere arbeid på tvers av avdelinger internt.

Følg Kaisa Berntzen på LinkedIn

Hanne Marthinsen, ICE COMMUNICATION LIMITED

Følg Hanne Marthinsen på LinkedIn

Share This