Janne Jacobsen, Sopra Steria
Janne er senior testleder og har mange års erfaring med prosjektledelse, kvalitet og testledelse innen utvikling og forvaltning fra flere av Norges største og mest avanserte IT-plattformer. Hun har bred erfaring med tradisjonell og smidig testledelse både fra større prosjekter og gjennom smidige team. Janne er sertifisert innenfor ISTQB, DevOps, SAFe Scaled Agile Framework, PRINCE2, kvalitetsledelse AS/NZS-ISO/IEC 25010-2013 (SQuaRE) og NS-EN ISO 9001:2015. Videre har hun god kunnskap om etablerte bransjestandarder innen sikkerhet som NSMs grunnprinsipper for IT-sikkerhet og NIST Cyber Security Framework. Hun har gjennomført flere kurs innenfor arkitektur, agil utvikling, kvalitet og testing i praksis og Quality for DevOps teams (TMap).

Følg Janne Jacobsen på LinkedIn

Sverre Johnsen, Sopra Steria
Sverre er senior prosjektleder og har mange års erfaring som prosjektleder i en rekke bransjer. Han har blant annet ledet ulike implementeringsprosjekter og anskaffelsesprosjekter, både som mottaker og leverandør. Hans erfaring er fra både forretning og IT prosjekter, som kunde og leverandør, gjør han til en effektiv brobygger som leverer gode løsninger. Sverre er blant annet sertifisert innen PRINCE2 Agile Practitioner, Certified SAFe Program Consultant, MSP, MoP, ITIL og som Scrum Master

Følg Sverre Johnsen på LinkedIn

Share This