James Lyndsay, Workroom Productions Ltd.
James is an European Tester Excellence Award winner, 2015. Keynote speaker at many international testing conferences. Championing hands-on learning, Bart Knaack changed those conferences by building and running interactive TestLabs. Convenor/facilitator and participant in peer workshops. Built the Black Box Puzzles and several other toys for testers. Author of a wide range of papers and articles on software testing – especially exploratory testing (including several ‘Best Paper’ awards).
Testing (from 1986), contractor (from 1994), independent consultant since 2001. Working in telecoms, banking, logistics, retail and more – in organisations ranging from start-ups to critical national infrastructure. An effective coach, manager and implementer.
Teaching (from 2002): developed and delivered tutorials to corporate clients (including Google, Adobe, Oracle, eBay, GE, Nokia, BBC). Regular public workshops in the US and Europe. Core workshop is Getting a Grip on Exploratory Testing, with extensions to management and strategy, data and diagnosis. Conference tutorials featured at EuroSTAR, CAST, ATD, STAREast/West, Let’sTest and more.
Mentoring (from 2003): I’ve mentored dozens speakers towards finding their voice and sharing their experiences at large industry events. Companies and consultancies engage me to help test managers to grow into their roles. In 2020/21, I took on a fully-remote role with QA Consulting to mentor a gang of 10 newly-trained SDETs at a major UK institution, helping them to engage the client and to add value across 7 large projects.
Workroom Productions is a one-person consultancy, with multiple simultaneous clients. This flexibility enables me to meet clients’ strategic needs and allows long-term involvement without your full-time commitment.
Anne Mette på Linkedin

Christine Ursin Steen Lunde, Deloitte Senior Manager
Christine har erfaring som testleder fra flere større utviklingsprosjekter i det offentlige med store aktører innenfor helsesektoren. Hun brenner for god kvalitet og syntes noe av det viktigste hun gjør som testleder er å bidra til å sikre kvaliteten igjennom hele utviklingsfasen og fungere som et viktig bindeledd mellom utvikling, prosjektet og kunden.
Christine på Linkedin

Henriette Fossum, FHI
Mitt første oppdrag som testleder var som innleid til Riksrevisjonen på starten av 2000-tallet. Testobjektet var et støttesystem for regnskapsrevisjon for revisjon av regnskap fra departementene mv. Systemet kunne ikke ha avvik og dermed måtte det testes i alle bauger og kanter. I følge utviklerne på teamet hadde de aldri vært utsatt for så mye testing. Slitsomt og morsomt, men det er sjeldent man får bruke så mye tid og ressurser på test. Senere har jeg blitt mer pragmatisk, teste det som er viktig og teste det godt nok.
Henriette på Linkedin

Hager Debech, daglig leder, ecFeed AS
Hager er daglig leder i ecFeed AS. I tillegg er hun innleid som konsulent fra Testify hos skatteetaten og jobber som testansvarlig og scrummaster i prosjektet for modernisering av skattemeldingen. Hager har hatt roller som testutvikler, teknisk tester og utvikler i flere prosjekter.
Følg Hager Debech på LinkedIn

Shomaila Kausar, Avdelingsleder / senior testleder, Systek AS
Shomaila Kausar har en cand scient grad fra Universitetet i Oslo og lang erfaring som utvikler, prosjektleder og testleder. Hun har stått på barrikadene for testing og ikke minst automatisering av tester i en årrekke, og har vært en viktig bidragsyter for å bygge kvalitet inn i temaene hun har jobbet med.
Følg Shomaila Kausar på LinkedIn

Tore Sletten, Teknisk tester, Selvstendig
Tore Sletten har 38 års erfaring som utvikler, kvalitetsleder, prosjektleder og tester/testleder. I perioden 2012-2022 arbeidet han i NAV som testleder og teknisk tester. Foredraget bygger på erfaringer fra NAV.

Ruth Aakre Vee, Accenture
Jeg har bakgrunn som automatiker og har tidligere jobbet med blant annet prøvekjøring av motorer på Rolls Royce-fabrikken utenfor Bergen.
Siden den gang har interessen for IT utviklet seg og i 2018 ble jeg vært en del av Accenture. Jeg har jobbet med test siden 2019 og har erfaring fra Statens Vegvesen (Autosys), og er nå en del av Endringsprogrammet hos KLP.
Jeg jobber som tester i scrumteam og brenner for at kvalitet er noe teamet leverer sammen! I tillegg til selve testingen, misjonerer jeg shift-left og jobber under panseret med små øvelser for å øke smidigheten i prosjektet.
Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å være ute, på jakt etter neste 2000-meter topp, enten med eller uten ski.

Audun Wigum Arbo, Busy
When not coding new features at Busy, Audun uses his time to find new ways of improving developer productivity. Automation of builds and deploys, manual testing, code quality checks and reviews are only some of the interesting topics that he deals with on an everyday basis.
Følg Audun Wigum Arbo på LinkedIn

Fiona Østensvig, Armonia AS
Fiona jobber i Armonia. Hun har 20 års erfaring fra software-bransjen og hun brenner for test som fagdisiplin.
Fiona er leder av faggruppen Software Testing (SWT)

Marvin Hvidsten Heyerdahl, Test lead, KLP

Erik Rogstad, Testify
Erik Rogstad er Teknisk direktør i Testify og har doktorgrad innen testing fra Simula Research Laboratory og Universitet i Oslo. Erik har mange års erfaring innen testarbeid og har jobbet mye med utvikling av testverktøy knyttet til anonymisering og generering av testdata, men også generelt innen testautomatisering og testledelse.

Jeanette Horn, Skatteetaten
Jeanette Horn er ansatt i Testsenteret i Skatteetatens IT-divisjon, og jobber som teamleder for testutvikling. I tillegg er hun prosjektleder for prosjektet Rike syntetiske testdata og deltar i tverretatlig arbeidsgruppe for testdata. Jeanette er utdannet Sivilingeniør i Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Janne Jacobsen, Sopra Steria
Janne er senior testleder og har mange års erfaring med prosjektledelse, kvalitet og testledelse innen utvikling og forvaltning fra flere av Norges største og mest avanserte IT-plattformer. Hun har bred erfaring med tradisjonell og smidig testledelse både fra større prosjekter og gjennom smidige team. Janne er sertifisert innenfor ISTQB, DevOps, SAFe Scaled Agile Framework, PRINCE2, kvalitetsledelse AS/NZS-ISO/IEC 25010-2013 (SQuaRE) og NS-EN ISO 9001:2015. Videre har hun god kunnskap om etablerte bransjestandarder innen sikkerhet som NSMs grunnprinsipper for IT-sikkerhet og NIST Cyber Security Framework. Hun har gjennomført flere kurs innenfor arkitektur, agil utvikling, kvalitet og testing i praksis og Quality for DevOps teams (TMap).

Sverre Johnsen, Sopra Steria
Sverre er senior prosjektleder og har mange års erfaring som prosjektleder i en rekke bransjer. Han har blant annet ledet ulike implementeringsprosjekter og anskaffelsesprosjekter, både som mottaker og leverandør. Hans erfaring er fra både forretning og IT prosjekter, som kunde og leverandør, gjør han til en effektiv brobygger som leverer gode løsninger. Sverre er blant annet sertifisert innen PRINCE2 Agile Practitioner, Certified SAFe Program Consultant, MSP, MoP, ITIL og som Scrum Master

Heidi Krog, Testleder, Skatteetaten
Heidi er utdannet ingeniør og startet karrierer som utvikler og har nå mer enn 15 års erfaring med test og testmetodikk.
Hun har omtrent halvparten av denne tiden jobbet på smidige prosjekter.
Følg Heidi Krog på LinkedIn

Kaisa Bentzen, Senior Consultant, Aboveit
Kaisa jobber som Senior Konsulent innenfor Sky og Arkitektur i Aboveit, og har erfaring fra privat og offentlig sektor, både i Norge og internasjonalt. Hun jobber agilt, med stor endringstakt, og er blant annet sertifisert Scrum-master og SAFe Agilist. Kaisa har hatt flere roller som prosjektleder, testleder, løsningsarkitekt, og scrum-master i en rekke større og globale prosjekter innenfor ulike industrier, og er sentral i ledelsen av store tekniske leveranser. Som en del av hennes erfaring med å utvikle og levere IT-prosjekter, har hun blant annet ledet leveranser på global skala i land som England, Aserbajdsjan, Angola og USA.
I november var Kaisa med på å lansere en helt ny merkevare for Ice: NiceMobil, hvor hun var innleid som IT Prosjekt- og Testleder. Her ledet hun den tekniske leveransen, inkludert koordinering av teknisk arkitektur på tvers av Ice og NiceMobil, koordinering opp mot leverandør og mot kommersielt team, samt hovedansvarlig for testing, rapportering og bugfixing. I prosjektet har Kaisa vært en nøkkelperson for å nå det hårete målet med å lansere NiceMobil på rekordtid, lede den tekniske leveransen og koordinere arbeid på tvers av avdelinger internt.
Følg Kaisa Berntzen på LinkedIn

Hanne Marthinsen, ICE COMMUNICATION LIMITED
Følg Hanne Marthinsen på LinkedIn

Anders Dinsen, Senior Test Manager, KMD AS
I drive learning and development testing and managing testing of complex SAP systems at KMD A/S, one of Denmarks largest IT vendors. I coach and lead developers and testers in agile, waterfall, and hybrid contexts. I am critically minded and enjoys the short power-distances part of Nordic organizational culture as it enables effective influencing management and driving quality for people who matter. I have more than 25 years of experience working with software engineering as a leader, tester, developer, manager, facilitator, and coach.
Følg Anders Dinsen på LinkedIn

Fredrik Matheson, BEKK
Fredrik er kreativ leder i Bekk,og en av de virkelig store ildsjelene i UX-bransjen. I sin rolle som leder for IxDA står han bak mer enn 150 meetups, seminarer og workshops, og han legger stadig mer energi inn i å få brukerfokus til å bli en drivkraft for næringsutvikling.
Vi gleder oss til å høre hans perspektiver på bransjen og hva vi kan gjøre for å bidra enda mer positivt inn i virksomhetene vi jobbe i og for.
Share This