Anne M. Johansen, Visma Consulting
Anne Mette jobber med test og testledelse i Visma Consulting. Hun har 15 års erfaring som testleder i både privat og offentlig sektor. Hun foretrekker å jobbe som både tester og testleder slik at hun forstår både helheten av løsninger, så vel som detaljer, for å prioritere tester som gir størst verdi. Hun er opptatt av kvalitet og trives godt med smidige prosjekter med rom for å tilpasse løsninger som dekker det faktiske behov.
Anne Mette på Linkedin


Eszter Horvati, Bouvet
Eszter er en erfaren og engasjert prosjektleder, rådgiver og funksjonell arkitekt. Hun liker å sette seg inn i komplekse årsakssammenhenger, og være en formidler mellom tekniske og ikke-tekniske personer. Eszter er spesielt opptatt av at digitale systemer er brukervennlige og oppfyller sluttbrukernes reelle behov.
Eszter på Linkedin


Cecilie Haugstvedt, Soco
Cecilie er en engasjert ISTQB-sertifisert tester med bred erfaring med test, testutvikling og testledelse av virksomhetskritiske løsninger i offentlig og privat sektor. Hun har erfaring med komplekse saksbehandlingsløsninger og web-applikasjoner på flere plattformer, og med testautomasjon på flere nivåer. Hun har i sine prosjekter hatt en aktiv rolle i design og utvikling av automatiserte tester.
Cecilie på Linkedin


Christine Ursin Steen Lunde, NHN
Christine har erfaring som testleder fra flere større utviklingsprosjekter i det offentlige med store aktører innenfor helsesektoren. Hun brenner for god kvalitet og syntes noe av det viktigste hun gjør som testleder er å bidra til å sikre kvaliteten igjennom hele utviklingsfasen og fungere som et viktig bindeledd mellom utvikling, prosjektet og kunden.
Christine på Linkedin


Kristian Bjerke-Gulstuen, Accenture
Kristian er erfaren testleder som i hovedsak har jobbet med testledelse i store offentlige systemintegrasjonsprosjekter; nå sist som Accenture sin testleder på Autosysprosjektet. I tillegg leder han Accenture sin interne (norske) avdeling for Quality Engineering.
Kristian på Linkedin


Lena Jonhaugen, Promis Qualify
Lena har erfaring som testleder innen tradisjonell og smidig testing i ulike IT-prosjekter, herunder utviklings-, infrastruktur- og migreringsprosjekter både på leverandør- og mottakssiden. Hun har særlig opparbeidet seg erfaring som testleder i infrastrukturprosjekter de siste årene og har til sammen 20 års erfaring som utvikler, tester og testleder, samt rådgiver og driftspersonell.
Lena på Linkedin


Pål Berg, Promis Qualify
Pål er en svært erfaren testleder, og gjennom hele sin karriere har han fokusert på kvalitet i IT-prosjekter, og har benyttet ulike metodikker for å sikre dette. Pål har jobbet som testleder i mange store prosjekter, og har den siste tiden hatt testlederansvar for store smidige leveranseprosjekter, der han har hatt tett samarbeid med utviklerne.
Som prosessleder har Pål planlagt og gjennomført forbedringer i utviklingsprosesser og arbeidsmetoder. Han har vært med på å utvikle organisasjoner fra vannfallprosess til smidige metoder både på kunde og leverandørsiden.
Pål på Linkedin


Espen Schaatun, Promis Qualify
Espen har mer enn 20 års erfaring som konsulent med roller innen prosjekt- og testledelse. Han liker å jobbe tett på ny teknologi og jobber gjerne med hands-on testing av løsningene. De siste 3 årene har han jobbet med testing av løsninger for kollektivtransporten.
Espen på Linkedin


Tore Sletten, NAV
Tore Sletten har arbeidet i IT-bransjen siden 1984. Han har erfaring som utvikler, kvalitetsleder, prosjektleder og tester/testleder. Siden 2012 har fokus ligget på test hos NAV IT, hvor han nå arbeider som teknisk tester. Tore arbeider også med kompetansebygging for andre tekniske testere i NAV.
Tore på Linkedin


Ola Løvholm
Ola har arbeidet som teknisk tester, testutvikler, testrådgiver og forretningsutvikler. Han har tidligere arbeidet mye med testdataløsninger, samt i utvikling av løsninger for å gjøre test enklere og bedre. Han har arbeidet med test i flere store, samfunnskritiske prosjekter.
Ola på Linkedin


Audun Urke, SOCO
Audun har jobbet som testkonsulent i 8 år. Han har bred erfaring som teknisk tester, testleder og testansvarlig fra prosjekter innen forsikring, trafikksikkerhet og embedded teknologi. I tidligere foredrag har han dekket emner som observasjon og innovasjon, og er sertifisert innen flere deler av testfaget.
Audun på Linkedin
Share This