Platinum partnere

Promis Qualify
Promis Qualify AS er et konsulentselskap innen testledelse og testrådgivning. Vi er et seniormiljø som leverer testtjenester med et forretningsperspektiv. Det betyr at vi tilbyr testledere og testrådgivere med lederevner og erfaring som kommuniserer godt med ledelse og forretning og har faglig tyngde innen test. Vår erfaring og kompetanse gir ledelsen et trygt grunnlag til å fatte sine beslutninger – enten det gjelder prosjektets planer, kvalitetstiltak eller produksjonssetting. Vi arbeider i dag på en rekke store og små prosjekter både i offentlig og privat sektor, og har et særlig fokus på test av hele verdikjeden i de prosjektene vi arbeider.
Promis Qualify er en del av PROMIS-familien, som i tillegg består av PROMIS og PROMIS Navigate. Det betyr at vi har et omfattende gjensidig samarbeid med to av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen prosjektledelse, arkitektur, anskaffelser og kvalitetssikring på IKT-området
Vi holder til i Rebel-bygget ved St. Olavs plass, og bruker det aktivt. Vi har i dag knapt 20 ansatte, men blir gjerne flere. Vi har en kultur preget av et inkluderende og sosialt miljø med sterkt faglig fokus, og legger stor vekt på involvering og medvirkning for alle ansatte.
Få mer informasjon her

Soco

SOCO er et nisje IT-konsulentselskap som ble etablert av Marius, Kenneth og Keyhan i 2012. I dag har SOCO lokaler i Oslo sentrum og er heleid av alle de fine folka som jobber hos oss.

SOCO-gjengen kjennetegnes ved at de brenner for software testing. Våre konsulenter jobber blant annet med testrådgivning, testledelse, funksjonell testing, brukervennlighetstest teknisk testing – eksempelvis testautomatisering, ytelsestest, datavarehustest og sikkerhetstest.

For SOCO er det viktig med et sterkt fagmiljø, og vi bygger kompetanse gjennom blant annet faglige kurs, seminarer, konferanser og sertifiseringer. I tillegg vektlegger vi utvikling av mellommenneskelige egenskaper, og mener det fører til gjensidig respekt, trygghet og en god plattform for et vellykket samarbeid.

Få mer informasjon her

Sopra Steria
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste fem årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap.
Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.
Sopra Steria har 47 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 4,7 milliarder i 2021. I Norge sørger 2400 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021. I Norge har Sopra Steria kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bergen, Kristiansand og Tromsø.
På Test og Kvalitetssikring, har Sopra Steria Norge mer enn 70 dedikerte og sertifiserte testspesialister, og er ett av landets største og beste fagmiljøer som gjør at bransjens beste folk søker seg til oss – og blir hos oss. Vi har en bred og innovativ tjenesteportefølje som gjør at vi både kan dekke spesifikke behov hos våre kunder, samtidig som vi kan tilby spennende variasjon av oppgaver for testspesialistene våre.

Få mer informasjon her

Systek
Systek er et norsk IT-konsulentselskap som leverer konsulenter med spisskompetanse innen test, brukeropplevelse og design, systemutvikling, arkitektur og prosjektledelse. Selskapet ble etablert i 1980, og har siden da levert tjenester og rådgivning til ledende bedrifter i privat og offentlig sektor.
Systek er 100 % eid av sine over 85 egne ansatte.
I løpet de siste årene har selskapet hatt en sterk vekst i antall kunder og ansatte. De største kundesegmentene er offentlig og energi. Andre bransjer hvor vi har sentrale roller er helse, samferdsel, bank/forsikring, media/telekom og olje/gass/industri. Hovedparten av våre kunder er i Oslo og omegn, men vi har også avdelingskontorer i Hamar og i Grimstad.Systeks kontorer er i Rådhusgata 23.

For mer informasjon her

Webstep

Endringspartneren Webstep skaper verdi i nyskapende samspill mellom mennesker og teknologi. Digital transformasjon øker etterspørselen etter tjenestene våre.

Vi sikrer ukompliserte løsninger på kompliserte problemer. Du finner oss hos mer enn 200 kunder, på tvers av bransjer og sektorer, i Norge og Sverige.

Vi oppgraderer og tilpasser våre tjenester fortløpende, basert på innsikt, behov hos kundene og partnerskap med ledende teknologileverandører. Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling er viktig for oss. Sammen er vi godt posisjonert for å utvikle morgendagens digitale løsninger og samfunn.

Få mer informasjon her

Gullpartnere

Expleo

Expleo er en global leverandør av ingeniør-, teknologi- og konsulenttjenester som støtter selskaper i deres digitale transformasjon. Expleo drar nytte av mer enn 40 års erfaring med utvikling av komplekse produkter, optimalisering av produksjonsprosesser og kvalitetssikring av informasjonssystemer. Ved å utnytte vår dype sektorkunnskap og omfattende ekspertise innen felt som AI, digitalisering, hyperautomatisering, cybersikkerhet og datavitenskap, er det vår oppgave å fremskynde innovasjon gjennom hvert trinn i verdikjeden. Som et ansvarlig og mangfoldig organisasjon er Expleo forpliktet til å gjøre forretninger med integritet og jobbe mot et mer bærekraftig og trygt samfunn.

Innen test har Expleo Norge spesialisert seg innen testautomatisering og test coaching, og teller i dag ca 25 ansatte. Vi har sterk fokus på faglig utvikling både internt og gjennom vårt internasjonale nettverk. Expleo holder til i nye lokaler ved Sollie plass.

Få mer informasjon her

Experis

Experis er et ledende konsulentselskap med mer enn 700 konsulenter og partnere i Norge. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen. Våre flotte, engasjerte testfolk leverer stor verdi til våre kunder.

Testmiljøet i Experis er faglig sterkt. Vi har over 40 sertifiserte testspesialister i et stort og variert fagområde hvor engasjementet er til å ta og føle på. Våre testutviklere og funksjonelle testere jobber i stor grad i leveranseprosjekter og har tverrfaglige samarbeid i smidigteam. Våre svært erfarne testrådgivere og testledere rådgir våre kunder og interessenter på strategisk nivå. Tverrfaglig samarbeider vi mye med arkitektur, design og prosjektledelse. Sammen ivaretar vi testautomatisering i hele testpyramiden.

Experis har kontorer i Fredrikstad, Drammen, Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Experis hadde en omsetning på 1,3 milliarder kroner i 2021.

Få mer informasjon her

Sparebank 1 Utvikling

Vi utvikler og drifter løsninger som brukes av over 1 million bankkunder. Hver åttende nordmann har oss i lomma. Vi er eksperter på finansiering, betaling, sparing og en hel masse andre ting. Men vi er ikke en bank.

Så hva er vi egentlig? Spør du oss: Norges beste forretningspartner! Det er i hvert fall det vi jobber for å være, hver eneste dag. Vi er et eget selskap, som de 13 SpareBank 1-bankene eier sammen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at de er helt i front når det gjelder brukeropplevelser, kundeverdi og konkurransekraft. Vi lager Norges mest Personlige mobilbank! Det er vi skikkelig stolte av.

SpareBank 1 Utvikling har en rekke sterke fagmiljøer. Vi teller nesten 600 medarbeidere, med ansatte og konsulenter. Vi dyrker samarbeid på tvers, deling og kompetanse, og vi vil veldig gjerne ha enda flere kolleger å le, lære og levere sammen med.

Avdeling Test & Kvalitet har litt over 20 ansatte og nesten like mange konsulenter, som jobber sammen oss, for å støtte de ulike autonome teamene våre med testrådgivning og testautomatisering. For tiden har vi nesten 40 ulike team fordelt på 6 områder.

Her kan du bli enda bedre kjent med selskapet, måten vi jobber på, løsningene vi lager, og ikke minst – ukas aller beste dag: Fagdagen. Les mer om oss på https://sparebank1.dev/

Share This