Platinum partnere

Promis Qualify
Promis Qualify AS er et konsulentselskap innen testledelse og testrådgivning. Vi er et seniormiljø som leverer testtjenester med et forretningsperspektiv. Det betyr at vi tilbyr testledere og testrådgivere med lederevner og erfaring som kommuniserer godt med ledelse og forretning og har faglig tyngde innen test. Vår erfaring og kompetanse gir ledelsen et trygt grunnlag til å fatte sine beslutninger – enten det gjelder prosjektets planer, kvalitetstiltak eller produksjonssetting. Vi arbeider i dag på en rekke store og små prosjekter både i offentlig og privat sektor, og har et særlig fokus på test av hele verdikjeden i de prosjektene vi arbeider.
Promis Qualify er en del av PROMIS-familien, som i tillegg består av PROMIS og PROMIS Navigate. Det betyr at vi har et omfattende gjensidig samarbeid med to av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen prosjektledelse, arkitektur, anskaffelser og kvalitetssikring på IKT-området
Vi holder til i Rebel-bygget ved St. Olavs plass, og bruker det aktivt. Vi har i dag knapt 20 ansatte, men blir gjerne flere. Vi har en kultur preget av et inkluderende og sosialt miljø med sterkt faglig fokus, og legger stor vekt på involvering og medvirkning for alle ansatte.
Få mer informasjon her

Sopra Steria
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste fem årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap.
Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.
Sopra Steria har 47 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 4,7 milliarder i 2021. I Norge sørger 2400 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021. I Norge har Sopra Steria kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bergen, Kristiansand og Tromsø.
På Test og Kvalitetssikring, har Sopra Steria Norge mer enn 70 dedikerte og sertifiserte testspesialister, og er ett av landets største og beste fagmiljøer som gjør at bransjens beste folk søker seg til oss – og blir hos oss. Vi har en bred og innovativ tjenesteportefølje som gjør at vi både kan dekke spesifikke behov hos våre kunder, samtidig som vi kan tilby spennende variasjon av oppgaver for testspesialistene våre.

Få mer informasjon her

Systek
Systek er et norsk IT-konsulentselskap som leverer konsulenter med spisskompetanse innen test, brukeropplevelse og design, systemutvikling, arkitektur og prosjektledelse. Selskapet ble etablert i 1980, og har siden da levert tjenester og rådgivning til ledende bedrifter i privat og offentlig sektor.
Systek er 100 % eid av sine over 85 egne ansatte.
I løpet de siste årene har selskapet hatt en sterk vekst i antall kunder og ansatte. De største kundesegmentene er offentlig og energi. Andre bransjer hvor vi har sentrale roller er helse, samferdsel, bank/forsikring, media/telekom og olje/gass/industri. Hovedparten av våre kunder er i Oslo og omegn, men vi har også avdelingskontorer i Hamar og i Grimstad.Systeks kontorer er i Rådhusgata 23.

For mer informasjon her

Share This