Foredraget omhandler:
* Organisering
* Prosess
* Teknisk testing
* Teknologi

Beskrivelse av foredraget:
Hvordan sikrer man at 60.000 elever får gjennomført eksamen kl 09:00 en gitt dag i et system som ellers i året ligger mer eller mindre i brakk?
Vi har avmystifisert ytelsestest slik at ikke-tekniske ressurser forstår hva som faktisk testes. For å kunne kjøre ytelsestest mer fleksibelt har vi flyttet kjøringen fra en fast driftsrigg til skyen. Dette har gjort at vi nå kan kjøre ytelsestest oftere og uten bistand fra eksterne, samtidig som det er lett å kommunisere rundt resultatene.

Hva vil du lære?
• Hvordan teste tidlig og kontinuerlig også på ytelsestest, blant annet ved å ta i bruk skyen for testing gjennom Amazon WS og Flood.io • Hvordan vi har avmystifisert ytelsestestene og gjort de «menneskelige»
• Hva det er viktig å være oppmerksom på i forbindelse med flytting til skybasert tjeneste for lastgenerering

Lengde på foredraget: 45 min
Målgrupper: Testledere, testutviklere, testere, og andre.

 

Foredragsholdere:

Joakim Bjerkheim, Seniorkonsulent, Experis Ciber
Joakim har master i datateknikk fra NTNU og har jobbet som konsulent i Experis Ciber i 8 år, som utvikler og senere som testutvikler. Han er spesielt interessert i testautomatisering, ytelsestest og sikkerhetstest.

Anne-Marie Andenæs, Udir
Anne-Marie har jobbet med oppfølging av sluttbrukere, test og testledelse i snart 20 år. Hun er naturlig lat, og derfor opptatt av å oppnå mer med mindre anstrengelse. Derfor må ting forstås, settes i system, gjentas og forbedres.

You might also like
Share This