Top Menu

NAV blir smidig – Testperspektivet

Når en av Norges største IT-operasjoner skal konverteres fra store fossefallsprosjekter til små autonome smidige team, gjør vi endringer i metode, prosess, oppgaver, kompetanse, organisering osv. Vi skrur på parametere som endrer risiko, tid og kost.

Med endret leveransemodell så blir utførelsen av test også endret. Vi skal ikke lenger kjøre test som en sentral operasjon, i et prosjekt eller et testsenter, der store testkorps hentes fra linja til flere måneders intensiv akseptansetest. Kanskje vi ikke skal ha testere fra linja en gang? Og kanskje vi faktisk ikke skal ha testere heller i noen team?

Vi har etablert enkle modeller som vurderer leveraserisikoen i teamene, og vi bruker disse til å bestemme om det skal være testere, og hvilken type testere vi mener er strategisk riktig. Vi har regnet på kostnadene ved å hente testere inn fra linja, kontra dedikerte testere i IT-avdelingen og bruker dette til å forsvare en kompetanseheving og profesjonalisering av testerne i NAV.

Foredraget oppsummerer reisen og viser modellene og business-caset. Det vil også vise kompetansereisen de ansatte går gjennom og hvordan vi satser på denne nye test-enheten. Kanskje foredraget også klarer å overbevise om at vi i mange team ikke trenger testere også.

Målgruppe: Ledere, testledere og testere.

 

 

 

 

 

 

Share This