Lena Jonhaugen og Pål Berg, Promis Qualify

Testlederens historie går fra stormaskiner og fossefall, via mer distribuerte systemer og inkrementell utvikling, til mikrotjenester, skyteknologi og økende automatisering i smidige og Devops-styrte prosjekter. Lignende utvikling på testdatasiden der man har fått nye rammer pga GDPR, og mange jobber nå med å syntetisere data vha maskinlæring. Testlederen må beherske gamle og nye ledelsesprinsipper, gammel og ny teknologi, og gamle og nye metoder. Flere og flere faggrupper er involvert i testing, så testlederen har gått fra å forholde seg kun til en prosjektleder og noen testere, til å måtte kommunisere med så godt som alle profesjoner.

Hva kan vi lære av James Bond:
– Når det gjelder å holde seg relevant i en verden som er i konstant endring?
– Når det gjelder å utforske nye muligheter innen metoder, teknologier og verktøy?
– Når det gjelder å spre kunnskap og forståelse for testfaget?

Share This