De siste ti årene har personvern og sikkerhet gjennomgått en rivende utvikling. Fra å være noen kanskje de spesielt interesserte var opptatt av, kan ingen seriøs aktør i dag ta lett på disse temaene. Den nye personvernforordningen som kom i 2018 var et tidsskille, og Datatilsynet har blant annet opplevd en dramatisk økning i antall avviksmeldinger. I dette foredraget vil jeg analysere de trender og utviklingstrekk som er styrende for personvernet. Gjennom vårt arbeid har vi god innsikt i hvor skoen trykker, og hvor det er viktig for virksomhetene å sette inn støtet. Datatilsynet har de siste årene dessuten behandlet flere saker det har blitt gjort alvorlige feil under testing. Hva har egentlig gått galt, og hva kan vi lære av disse sakene?

Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
Bjørn Erik Thon er en norsk jurist og forfatter. Siden 2. august 2010 har han vært direktør i Datatilsynet.
Han var forbrukerombud fra 2000 til sommeren 2010.

Share This