Top Menu

Program 2018

Trykk på tittelen til hvert foredrag for å lese mer om innholdet.

07:30-08:20 Registrering og kaffe
08:20-08:30 Velkommen
ved Minh Nguyen, leder i programkomiteen
08:30-09:15 Åpningskeynote
Leadership, Fellowship & Followership: from the past to the future
Isabel Evans, independent Quality and Testing Consultant
Isabel Evans holder to workshoper dagen før konferansen. Les mer om disse og meld deg på her
09:15-09:30 Pause 15 min

Innovasjon
S
por 1 – Hugin

Prosess og Metode
Spor 2 – Munin
Tech
Spor 3 – Sleipner
09:30-10:15 How Kahoot benefits from Crowd Testing
Torkjel Austad, Kahoot
Friksjonsfri, digital grensepassering
Kristina Lassen Tangen, Promis Qualify, og Vestein Vada, Tolletaten
Syntetiske testdata for bruk i offentlig sektor
Margrethe Bedregal, SITS og Chao Tan, Testify
10:15-10:30 Pause 15 min
10.30-11:15 Reisen til test med AI / Kunstig Intelligens
Sverre Moen, Systek og Morten Punnerud, Systek
We are doing scrum but…
Gitte Ottosen, CapgeminiSogeti DK
Enhetstester til folket
Anders Grini Hamre, NAV og Hager Debech, Testify
11:15-11:30 Pause 15 min
11:30-12:15 Experiences in using Machine Learning to predict Product Risk at Sparebank 1
Minh Nguyen, Sogeti
Om å følge med i tiden – en testers skråblikk på teknologi og trender
Audun Urke, Rejlers Embriq AS
Lyntaler:
3 tips til å få utviklere mer involvert i testprosessen v/Tina Christin Syversen, Test Analyst, Sopra Steria
Det var en gang en verdikjede som trengte testdata,
v/Ina Espås, Knowit
Smidig akseptansetest –erfaringsdeling
v/Hilde Nielsen, Kantega
Krav eller ikke krav, det er det som er spørsmålet v/Christine Ursin Steen Lunde, Sogeti
12:15-13:15 Lunsj 1 time
13:15-14:00 Den tredje bølgen – inntoget av intelligent testautomatisering
Ole Martin Haugesten, Sopra Steria
NAV blir smidig – Testperspektivet
Torstein Skarra, NAV
Lyntaler:
Fra intet til alt på under ett år
v/Sindre Fjogstad, Nordea
Test hva brukerne faktisk ser! v/Tor K. Moseng, Kantega (Dette foredraget utgår)
Implementing DevOps as a quality improvement measure v/Katerina Johnsen, Quality Manager, Webstep
Automatisk GUI testing med docker containere,
 
v/Andreas Stenholen, Vivento AS
14:00-14:15 Pause 15 min
14:15-15:00 Lean og testfaget
Sverre Weisteen, Unicus
Testing skal gi mer verdi enn å rapportere kvalitet og finne feil
Øyvind Woll, Vivento
Testautomatisering uten å skrive kode!
Arne-Erik Hurum og Martin Markman, Direktoratet for e-helse
15:00-15:15 Pause 15 min
15:15-15:30 Resultat av Spørreundersøkelse
EuroSTAR
Utlodning av billett til EuroSTAR-konferansen 12.-15. november 2018v/Trude Rosendal, Vivento, og medlem av programkomiteen
15:30-16:15 Avslutningskeynote
Naive Norge
Kjell-Ola Kleiven

16:15-16:25 Avslutning
ved Minh Nguyen
16:25 –>

Kveldsarrangement Særimne
Sosialt samvær, mat/drikke og tradisjonen tro kjører vi quiz/Kahoot
(ekstra påmelding kreves)

 

Share This