Top Menu

Program 2018

Trykk på tittelen til hvert foredrag for å lese mer om innholdet.

07:30-08:20 Registrering og kaffe
08:20-08:30 Velkommen
ved Minh Nguyen, leder i programkomiteen
08:30-09:15 Åpningskeynote – Isabel Evans
09:15-09:30 Pause 15 min

Innovasjon
S
por 1 – Hugin

Prosess og Metode
Spor 2 – Munin
Tech
Spor 3 – Sleipner
09:30-10:15 How Kahoot benefits from Crowd Testing
Torkjel Austad, Kahoot
Friksjonsfri, digital grensepassering
Kristina Lassen Tangen, Promis Qualify og Torunn van Elslande, Tolletaten
Syntetiske testdata for bruk i offentlig sektor
Margrethe Bedregal, SITS og Chao Tan, Testify
10:15-10:30 Pause 15 min
10.30-11:15 Reisen til test med AI / Kunstig Intelligens
Sverre Moen, Systek og Morten Punnerud, Systek
We are doing scrum but…
Gitte Ottosen, CapgeminiSogeti DK
Enhetstester til folket
Anders Grini Hamre, NAV og Hager Debech, Testify
11:15-11:30 Pause 15 min
11:30-12:15 Experiences in using Machine Learning to predict Product Risk prior testing
Minh Nguyen, Sogeti
Om å følge med i tiden – en testers skråblikk på teknologi og trender
Audun Urke, Rejlers Embriq AS
Lyntaler
Kantega + platinapartnere
12:15-13:15 Lunsj 1 time
13:15-14:00 Den tredje bølgen – inntoget av intelligent testautomatisering
Ole Martin Haugesten, Sopra Steria
NAV blir smidig – Testperspektivet
Torstein Skarra, NAV
Lyntaler
Nordea + platinapartnere
14:00-14:15 Pause 15 min
14:15-15:00 Lean og testfaget
Sverre Weisteen, Unicus
Testing skal gi mer verdi enn å rapportere kvalitet og finne feil
Øyvind Woll, Vivento
TBA
15:00-15:15 Pause 15 min
15:15-15:30 Spørreundersøkelse og EuroSTAR
15:30-16:15 Avslutningskeynote Kjell-Ola Kleiven
16:15-16:25 Avslutning
ved Minh Nguyen
16:25 –>

Kveldsarrangement Særimne
Sosialt samvær, mat/drikke og tradisjonen tro kjører vi quiz/Kahoot
(ekstra påmelding kreves)

 

MER OM FOREDRAGENE

How Kahoot benefits from Crowd Testing
Torkjel Austad, Kahoot

 • Hva er Crowd Testing
 • Fordeler og ulemper med Crowd Testing
 • Tips og råd for bruk av Crowd Testing for leveranse av apper og/eller Web med CI (Continuous Integration)

Målgruppe: Testledere, projektledere og product managers

Reisen til test med AI / Kunstig Intelligens
Sverre Moen, Systek og Morten Punnerud, SystekMorten og Sverre har vært med på å bygge opp test- og utrullingsorganisasjonen for Eidsiva Netts prosjekt for smarte strømmålere. De har hatt ansvar for å teste systemer og sørge for riktig bruk av systemene. Gjennom dette har de vært med på en reise fra manuell test, med mellomstopp i automatiske tester, til AI / kunstig intelligens. Se hvordan de har lyktes med dette!Hva vil du lære?1. Slik kommer du i gang med AI for neste generasjons testautomasjon.2. Hvordan unngå å bli overflødig i den nye hverdagen?3. Lær hvorfor neste generasjons test vil bli mer etterspurt i fremtiden, og erstatte test slik vi kjenner det i dag.Målgruppe: Testleder, testere, prosjektledere og andre
Experiences in using Machine Learning to predict Product Risk prior testing
Minh Nguyen, Sogeti Norway

We have for several years collected a vast majority of data through the software development life cycle. It encompasses an enormous amount of unstructured data spreading over project or delivery phases: planning, requirement, development, testing and operation. At the same time Business demands improvement within test efficiency and effectiveness.The raise of AI technology embracing Data Analytics and Machine Learning has recently been warmly discussed and widely adopted in several fields and services: financial, marketing, commercial, etc… AI technology is a huge scientific research field and practices. It might somehow be considered too hard to comprehend and operationalize. The same challenge is applied when it comes to adoptation of AI to Software Development and Testing.In this talk, we would like to present our experiences in adopting Machine Learning algorithms to predict the risk score associated to Requirement based on accessible historical data on test execution, defects and production incidents. Such insights into risk score of the Requirement to be developed will undoubtedly contribute in effective test planning and prioritization.Målgruppe: Testleder, tester, data scientist, IT-leder, QA ansvarlig, osv…
Den tredje bølgen – Inntoget av intelligent testautomatisering
Ole Martin Haugesten, Sopra Steria

 • Forståelsen for hva intelligent testautomatisering er, hvor det kommer fra og hvor konseptet er på vei
 • Innsikt i hvordan dette vil påvirke de som jobber med test og kvalitetssikring i dag
 • Pirre nysgjerrigheten rundt emnet med demo av noen av de verktøy som finnes i dag (f.eks: testIM og mabl)

Målgruppe: Alle som jobber med test og som ønsker å vite mer om fremtiden til test

Lean og testfaget
Sverre Weisteen, UnicusHva er Lean og hvor kommer det fra?Hva er kjernen med Lean?Noen verktøy
Lean ledelse
Hva har Lean med test å gjøre?

Målgruppe: Alle

Friksjonsfri, digital grensepassering
Kristina Lassen Tangen, Promis Qualify og Torunn van Elslande, Tolletaten

For å møte morgendagens utfordringer med økt grensetrafikk implementerer tolletaten en automatisert prosess for innførsel av varer:
Ekspressfortolling:

 • grensepassering skal bli mer effektiv og smidig for Næringsliv og Tolletaten
 • nye it-løsninger
 • integrasjoner mot eksisterende løsninger
 • endringer i infrastruktur på grensen

Hele verdikjeden skal testes

 • innlegging av data
 • tollers behandling av data
 • trailer ankommer grensen
 • ANPR-kamera tar bilde av skilt
 • beskjed gis til systemet om bil kan passere automatisk
 • lys og bom på grensen gir tegn til fører om hvor bil kan kjøre
 • varer fristilles automatisk

Vi vil presentere hvordan testarbeidet ble lagt opp for å dekke alt fra utvikling til ferdig verdikjede og pilotering med bom, lys, kamera og store trailere som testobjekter.

Hva får tilhører med seg:

 • Bruk av smidig testmetodikk for å teste verdikjede som involverer alt fra tollere, ANPR-kamera, kommunikasjon med bom og svære trailere med sjåfører som ikke kan et ord norsk
 • Eksempler fra test i felten
 • En kul historie om et testoppdrag utenom det vanlige

Målgruppe: Alle

We are doing SCRUM but…
Gitte Ottosen, CapgeminiSogeti DKUnderstanding of tha agile mindset – WHY we want to be agile. Often we know the method, the ceremonies and artefacts, but we don’t necessarly understand the value or the mindset that lies behind.Inspiration for how to get test originating from classical development models moved to an agile context. Challenges like big manual regression suites, no automation, test as a final phase in stead of an integrated part of development.Inspiration for how to get the whole team approach implemented – common ownership of quality within the team. Getting started with automation, focusing on the proactive activities to build quality in.Målgruppe: The agile team, the tester, the test manager.
Om å følge med i tiden – en testers skråblikk på teknologi og trender
Audun Urke, Rejlers Embriq AS

Formålet er først og fremst å gi et morsomt, underholdende og lærerikt perspektiv på hva testere må gjøre for å holde tritt med utviklingen. Legger ved detaljert utkast, hvor det forklares bedre hvordan dette kan gjøres.Take aways:
1) Innspill til hvordan bruke tiden godt og kritisk se på hva en tester kan, bør eller må lære for å følge med
2) Kanskje motiveres du til å lære den siste teknologien selv om du ikke jobber med den daglig?
3) Tips til hvordan prøve ut noen av trendene på egen hånd (underforstått at man ikke gjør feilene det jeg gjorde)Målgruppe: Testledere, funksjonelle testere, de som har en teknisk tester i magen men som ennå ikke har kommet skikkelig i gang, produkteiere, prosjektledere
NAV blir smidig – Testperspektivet
Torstein Skarra, NAV

Når en av Norges største IT-operasjoner skal konverteres fra store fossefallsprosjekter til små autonome smidige team, gjør vi endringer i metode, prosess, oppgaver, kompetanse, organisering osv. Vi skrur på parametere som endrer risiko, tid og kost.Med endret leveransemodell så blir utførelsen av test også endret. Vi skal ikke lenger kjøre test som en sentral operasjon, i et prosjekt eller et testsenter, der store testkorps hentes fra linja til flere måneders intensiv akseptansetest. Kanskje vi ikke skal ha testere fra linja en gang? Og kanskje vi faktisk ikke skal ha testere heller i noen team?Vi har etablert enkle modeller som vurderer leveraserisikoen i teamene, og vi bruker disse til å bestemme om det skal være testere, og hvilken type testere vi mener er strategisk riktig. Vi har regnet på kostnadene ved å hente testere inn fra linja, kontra dedikerte testere i IT-avdelingen og bruker dette til å forsvare en kompetanseheving og profesjonalisering av testerne i NAV.Foredraget oppsummerer reisen og viser modellene og business-caset. Det vil også vise kompetansereisen de ansatte går gjennom og hvordan vi satser på denne nye test-enheten. Kanskje foredraget også klarer å overbevise om at vi i mange team ikke trenger testere også.Målgruppe: Ledere, testledere og testere
Testing skal gi mer verdi enn å rapportere kvalitet og finne feil
Øyvind Woll, Vivento

Anskaffelse og implementering av nye IT-løsninger handler I stor grad om å endre eller tilpasse organisasjonens arbeidsprosesser til de nye løsningene. Etter å ha vært testleder for 3 ulike offentlige mottaksprosjekter de siste årene har det slått meg hvor dårlig forberedt mottaksorganisasjonene har vært på nettopp dette. Først når systemet skulle testes ble dette tydelig. De mest alvorlige manglene var at arbeidsprosessene var for dårlig beskrevet som grunnlag for test, samtidig som at testressurser som var eksperter på domene manglet basis kompetanse på systemet som skulle innføres. Jeg vil I løpet av presentasjonen vise deltakerne hvordan vi med en tydelig, men enkel teststrategi og plan gjennomførte en vellykket testprosess I 2 av disse prosjektene. Dette kan deltakerne benytte I egne prosjekter. Når testgrunnlaget var dårlig og kompetansen på det nye systemet var lav, var det ekstra viktig å tenke hvordan man som testleder kunne gi kunden mest mulig verdi. Jeg vil vise deltakerne eksempler på hvilken måte testprosessen bidro til vellykkede implementeringer, på tross av alle utfordringene, ofte ved bruk av ulike metoder for motivasjon og tilpassede testrammeverk.Målgruppe: Testledere og prosjektledere
Syntetiske testdata for bruk i offentlig sektor
Margrethe Bedregal, SITS og Chao Tan, Testify

1) Syntetiske testdata for bruk i offentlig sektor, det tverretatlige samarbeidet som pågår for å etablere dette på tvers. Etablering og bruk syntetiske testdata på tvers av etater vil være svært nyttig for etatene og eksterne virksomheter (private og offentlige) som skal teste mot løsninger som tilbys av offentlig sektor.2) Modernisering av Folkeregisteret, og hvordan vi jobber med testdata i prosjektet. Modernisering av Folkeregisteret muliggjør etablering av syntetiske testdata på en bedre måte enn hva som har vært mulig tidligere.3) Evogent er et Nærings ph.d. prosjekt som er motivert ut fra praktiske utfordringer ved utvikling og test av moderne og komplekse systemer i offentlig sektor. For å støtte testing av slike systemer, med tilstrekkelig testdekning, må man ha tilgang til rike og representative testdata. Forskjellige testnivåer og testaktiviteter krever også at testdata må kunne dimensjoneres og tilpasses iht spesifikke behov, og på en måte som i størst mulig grad støtter testautomatisering. Målet med prosjektet er å levere løsninger (metode og verktøy) for generering av en “levende” men syntetisk generert testpopulasjon.Målgruppe: Alle som er interessert i syntetiske testdata

Enhetstester til folket
Anders Grini Hamre, NAV og Hager Debech, Testify

Hvordan samarbeider forretning, test og utvikling hos NAV om å utvikle og vedlikeholde automatiserte tester og generere testdata for ulike testnivåer, testfaser og testformål, på en effektiv måte?Hvordan bruker vi kombinatorisk testing til å øke testdekningen, gjennom hele testpyramiden?Hvordan bruker vi modellene våre til å oppdatere og vedlikeholde de automatiserte testene?NAV satser tungt på å modernisere og effektivisere sine testmetoder og -prosesser. Bedre samspill mellom fag, testere og utviklere i tverrfaglige team som må kunne teste og levere ny funksjonalitet fortløpende er et viktig aspekt som adresseres. Dette innebærer også at vi må introdusere mer effektiv metodikk og verktøy for testautomatisering – på flere testnivåer – og som muliggjør tilstrekkelig høy dekningsgrad uten at vedlikehold av testsuitene blir for kostbart.Målgruppe: Tekniske og funksjonelle testere, testledere, utviklere, forretning

 

Share This