I dette foredraget får du:

  • Et helhetsblikk på hvordan vi jobber med testdata i Skatteetaten, både til interne testformål og til test mot eksterne gjennom det syntetiske Test-Norge
  • Innblikk og demonstrasjon av et verktøy vi har laget for å generere syntetiske testdata, hvor dataene spesifiseres i et domenespesifikt språk
  • Innblikk og demonstrasjon av adaptere vi har laget mot Tenor-søkeløsningen for å tilgjengeliggjøre Skatteetaten sine testdata til eksterne

Erik Rogstad, Testify

Erik Rogstad er Teknisk direktør i Testify og har doktorgrad innen testing fra Simula Research Laboratory og Universitet i Oslo. Erik har mange års erfaring innen testarbeid og har jobbet mye med utvikling av testverktøy knyttet til anonymisering og generering av testdata, men også generelt innen testautomatisering og testledelse.

Jeanette Horn, Skatteetaten

Jeanette Horn er ansatt i Testsenteret i Skatteetatens IT-divisjon, og jobber som teamleder for testutvikling. I tillegg er hun prosjektleder for prosjektet Rike syntetiske testdata og deltar i tverretatlig arbeidsgruppe for testdata. Jeanette er utdannet Sivilingeniør i Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Share This