Top Menu

Robotic process automation – la RPA teste for deg!

Foredraget omhandler:
* Teknisk testing

Beskrivelse av foredraget:
Har dere fått eller vurderer å få inn en ny kollega fra RPA familien som hjelper med rutineoppgaver i organisasjonen din? En slik kollega kan jobbe også for deg i forbindelse med testing og gjøre testdagen din bedre.

Jeg vil gå gjennom:
* Likheter og forskjeller mellom RPA verktøy og verktøy for GUI automatisering.
* Hvilke fordeler man kan ha ved å innføre RPA for testautomatisering.
* Og om robotiserte prosesser fungere som automatiserte regresjonstester og vise versa?

Lengde på foredraget: Lyntale 10 minutter

Målgrupper: Alle

Kunnskapsnivå
* Litt kjennskap
* Middels kjennskap
* Ekspert

Foredragsholder:

Petr Dreiseitl, Seniorkonsulent – Testleder / Testutvikler, Systek AS
Petr har 15 års testerfaring som teknisk tester / testutvikler med oppgaver som testplanlegging, strategi, valg av testverktøy, testoppsett, generering av testdata, testcase og automatisering. Han har et fundament som systemutvikler og løsningsarkitekt og har dermed den nødvendige system- og kravforståelsen til å være en god testleder og testutvikler.

Share This