Digital produktutvikling krever mye ulik kompetanse for å kunne lage tjenester som både leverer på brukernes forventninger og som er robuste og stabile. De fleste av oss har opplevd utfordringer med å få til et godt samarbeid i tverrfaglige team. Typiske situasjoner som oppstår kan være design som overleveres til utviklere uten involvering, testledere som ikke har tatt del i behovsarbeidet eller lignende. Teamet er rett og slett ikke omforent om hva de skal lage, for hvem og hvorfor.

I dette foredraget vil vi komme inn på  hvorfor er det så vanskelig å få et tverrfaglig team til å fungere bra, og hva skal til for å lykkes?

Foredragsholdere:

Share This