Christine Lunde Ursin, NHN 

I april 2020 ble NHN oppringt fra FHI om i all hast å levere en innsynsløsning for lokasjonsdata innsamlet igjennom en smittesporingsapp som var under utvikling, og som skulle lanseres nasjonalt like etter påske. Innsynsløsningen i HN var en juridisk nødvendighet for å kunne lansere en slik løsning og skulle sikre personvernet til deg og meg ved at vi kunne få innsyn i lokasjonsdatene vi selv hadde samlet inn via Smittestopp appen.  

I NHN er jeg vant til gode testregimer med testmiljø og testdata tilrettelagt som følger policyen mht anonyme eller syntetiserte testdata.  

Her gikk vi inn i en ganske annen virkelighet, all testdata som fantes var samlet inn på virkelige telefoner av ekte personer fra prosjektet med deres egne telefonnumre med en installert beta versjonen av Smittestopp appen på telefonen. Så når vi skulle teste i innsynsprosjektet måtte vi i NHN prosjektet, Innsyn smittestopp, generere testdata på samme måten ved å installere en versjon av Smittestopp på telefonen vår og samle inn lokasjonsdata på dette nummeret, rett og slett ved å gå noen turer i nabolaget. Deretter måtte vi koble telefonnummeret mot en testbruker i HN for å få tilgang til HN sine testmiljøer for så å kunne teste innsynsløsningen. Vi brukte mao egne produksjonsdata i test, og testdata ble dermed svært begrenset, så hvordan skulle vi da få testet løsningen godt nok og spesielt med tanke på ytelse? Men når Norge er i en pandemi må Koronatiltak iverksettes raskt og utenfor vante prosedyrer, også når det gjelder kvalitetssikringen av løsningen.  

Dette er historien om et annerledes utviklingsprosjekt og hvordan vi testet en av Norges mest omtalte apper og hvor alt skulle skje i løpet av 3 uker! 

Nå skal ny Smittesporingsapp utvikles med lansering rundt juletider. Utviklerne får 8 uker på seg. Hvordan går det med kvalitetssikring av denne løsningen? Og har vi lært av hva som ikke fungerte i forrige runde?

Christine Ursin Steen Lunde, NHN

Share This