Foredraget omhandler:
* Organisering
* Prosess
* Annet

Beskrivelse av foredraget:
Kontinuerlig leveranse krever at man teste kontinuerlig og dette nås kun når man:
1. Øker automatisering av testgjennomføring, deployment og testmiljøkonfigurasjon
2. Tilnærmer seg teknologien for å skape stabilitet i testdata og testmiljøene
3. Jobber med tversfunksjonelle team for å ivareta testautomatisering

Lengde på foredraget: 30 min

Målgrupper:
De som vurderer eller har startet med testautomatisering

Kunnskapsnivå
* Middels kjennskap

Foredragsholder:
Rafael Tello, Testleder, Sparebank1 Banksamarbeidet
Rafael har utdannelse innen elektronikk og telekommunikasjon, samt en MBA, og har jobbet med testing i diverse roller i IT-bransjen og over 10 år. Hovedsakelig har jeg jobbet som testleder i prosjekter, men de siste årene har testautomatisering vært hovedfokus.

You might also like
Share This