Top Menu

Syntetiske testdata for bruk i offentlig sektor

1) Syntetiske testdata for bruk i offentlig sektor, det tverretatlige samarbeidet som pågår for å etablere dette på tvers. Etablering og bruk syntetiske testdata på tvers av etater vil være svært nyttig for etatene og eksterne virksomheter (private og offentlige) som skal teste mot løsninger som tilbys av offentlig sektor.

2) Modernisering av Folkeregisteret, og hvordan vi jobber med testdata i prosjektet. Modernisering av Folkeregisteret muliggjør etablering av syntetiske testdata på en bedre måte enn hva som har vært mulig tidligere.

3) Evogent er et Nærings ph.d. prosjekt som er motivert ut fra praktiske utfordringer ved utvikling og test av moderne og komplekse systemer i offentlig sektor. For å støtte testing av slike systemer, med tilstrekkelig testdekning, må man ha tilgang til rike og representative testdata. Forskjellige testnivåer og testaktiviteter krever også at testdata må kunne dimensjoneres og tilpasses iht spesifikke behov, og på en måte som i størst mulig grad støtter testautomatisering. Målet med prosjektet er å levere løsninger (metode og verktøy) for generering av en “levende” men syntetisk generert testpopulasjon.

Målgruppe: Alle som er interessert i syntetiske testdata.

 

 

 

 

 

 

 

Share This