Koronasertifikat ble innført for å kunne øke mobiliteten i samfunnet samtidig som risiko for smitte ble holdt nede. Løsningen skulle kunne benyttes av alle innbyggere, også de som ikke hadde tilgang til Helsenorge og de som verken hadde fødselsnummer eller d-nummer. Denne løsningen har videreutviklet seg i takt med et stadig skiftende bilde i risiko for smitte under pandemien, med svært korte tidsfrister fra Helse- og omsorgsdepartementet til ny versjon skulle være i produksjon, og hvor mye av løsningen var styrt av EU sitt regelverk. Dette har gjort kvalitetsarbeidet utfordrende, og et godt og smidig samarbeid i utvikling og test av både den digitale og den ikke digitale løsningen samt kontrollappen til det norske koronasertifikatet har vært en forutsetning for å lykkes.

Læringspunkter:
• Når kravene endres raskt, tilpass verktøyene og arbeidsmetode
• Man behøver ikke alltid mye dokumentasjon for å teste effektivt
• Ikke-funksjonelle tester er veldig viktige i store volumtjenester som Koronasertifikat
• Og ikke minst, Ikke alle er digitale!

Christine Ursin Steen Lunde, Deloitte Senior Manager og Henriette Fossum, FHI

Share This