• Hvordan bruke modellbasert test til å heve kvaliteten på kravene og avdekke tvetydigheter før de blir utviklet – for dermed å øke kvaliteten og redusere tid, kost og frustrasjon.
  • Hvordan kan modellbasert test gi gevinster både innen smidig og fossefall?
  • Hvordan kan testmodellene være et felles språk, som vi forstår på tvers av stammene fag/forretning, utvikling og test?
Share This