Top Menu

Testautomatisering uten å skrive kode!

I en utviklingsprosess med høyt tempo, kan det lett bli en flaskehals med funksjonelle tester – ihvertfall hvis det er påkrevd regresjonstester av eksisterende funksjonalitet i tillegg til ny. I et slikt tilfelle er det svært tidsbesparende å automatisere visse testcaser, men tilgangen på personell som tradisjonelt sett utvikler automatiske testcaser er ofte liten.

Direktoratet for e-Helse har over de siste år utviklet et rammeverk som gir ikke-tekniske ressurser mulighet til å automatisere testcaser. Til nå har over 1000 automatiske testcaser blitt utviklet på tvers av alle prosjektene. I noen av prosjektene er andelen utviklet av ikke-tekniske personell større enn andelen utviklet av teknisk personell!

Share This