Shomaila og Ole jobber til det daglige med to forskjellige prosjekter, med hvert sitt “testreligion”.
Den ene har stor tro på testdekning mens den andre himler med øynene hver gang ordet blir nevnt.

Vi skal i dette foredraget komme inn på et emne som mange har sterke meninger om.
Mange skyr det som pesten, mens andre igjen må ha testdekningen på et visst nivå for å få fred i sjelen.
Mange av disse igjen ser på tallet som den viktigste faktoren, mens noen få bruker dette slik det er tiltenkt.

Vi vil i foredraget komme inn på:
– hvordan testdekning kan brukes som et hjelpemiddel til å få prosjektene på et høyere kvalitetsnivå,
– hvorfor testautomatisering er viktig,
– hvordan dette bør gjøres på enhetsnivå, integrasjonsnivå og GUI nivå
– hvordan automatisert testing kan bidra til muliggjøring av hyppige leveranser i forskjellige miljøer.

Share This