De fleste organisasjonene og bedrifter er nå digitalisert. Med digitalisering kommer det feil og problemer med kvalitet på IT systemer. Kvalitets i IT-system er en sammensatt og komplisert konsept og testing er ikke en løsning dersom det oppstår kvalitetsproblemer.

 

Foredragsholder:

Ekaterina Johnsen, Webstep
Katerina er ansatt I Webstep og jobber for tiden som funksjonell arkitekt. Hennes store passion er kvalitet i løsningen og hun tror på at kvalitet må og skal leveres i alle ledd av IT utvikling. Hun holder MSc i Quality Management i tillegg til utdanning i IT og Informasjonssystemer.
Katerina har vært i IT bransjen siden 2007 og har bred erfaring som utikler, teknisk tester, manager og funksjonell arkitekt.

 

You might also like
Share This