ERESS er et europisk partnerskap for avregning av strømforbruk på
tog. Ved å belyse det faktiske forbruket av strøm i stedet for estimering
av togenes strømforbruk gis togselskapene insentiver til å kjøre økonomisk
og spare både store summer og strøm.

Presentasjonen vil vise hvordan vi arbeider med kvalitetssikring av
avregningsløsningen, hvordan vi jobber sammen med partnerlandene samt
hvordan smidig testing ved hjelp av sesjonsbasert testing har forbedret
samarbeid på tvers av land, trass i at vi er I midten av en pandemi.

Testingen har blitt mer effektiv, produktiv og smidigere takket være
introduskjonen av ny metodikk. Dette understøtter strategiske initiative
som at vi ønsker raskere produksjonssettinger. Det europeiske samarbeidet
på tvers har blitt bedre, produksjonssettinger har blitt raskere og vi har hatt
en enorm økning i effektivitet. Jeg ønsker å dele erfaringene med dere om
hvordan vi har klart dette og hva vi har gjort. Både gjennom metodikk og
praktiske eksempler.

Hovedpunkter deltakerne får ut av foredraget:
• Smidig test
• Europeisk samarbeid med distribuerte teams
• Kompetansebygging og opplæring vha. test

Dag-Vidar Lorgen, Promis Qualify
Dag-Vidar Lorgen er senior testleder med 13 års erfaring som testleder. 
Han er utdannet som Siviløkonom med spesialisering innen «International business management» 

Share This