Top Menu

Testing skal gi mer verdi enn å rapportere kvalitet og finne feil

Anskaffelse og implementering av nye IT-løsninger handler I stor grad om å endre eller tilpasse organisasjonens arbeidsprosesser til de nye løsningene. Etter å ha vært testleder for 3 ulike offentlige mottaksprosjekter de siste årene har det slått meg hvor dårlig forberedt mottaksorganisasjonene har vært på nettopp dette. Først når systemet skulle testes ble dette tydelig. De mest alvorlige manglene var at arbeidsprosessene var for dårlig beskrevet som grunnlag for test, samtidig som at testressurser som var eksperter på domene manglet basis kompetanse på systemet som skulle innføres. Jeg vil I løpet av presentasjonen vise deltakerne hvordan vi med en tydelig, men enkel teststrategi og plan gjennomførte en vellykket testprosess I 2 av disse prosjektene. Dette kan deltakerne benytte I egne prosjekter. Når testgrunnlaget var dårlig og kompetansen på det nye systemet var lav, var det ekstra viktig å tenke hvordan man som testleder kunne gi kunden mest mulig verdi. Jeg vil vise deltakerne eksempler på hvilken måte testprosessen bidro til vellykkede implementeringer, på tross av alle utfordringene, ofte ved bruk av ulike metoder for motivasjon og tilpassede testrammeverk.

Målgruppe: Testledere og prosjektledere.

 

 

 

 

 

 

Share This