Smidige IT-prosjekter er som et hus som er under bygging, oppussing og vedlikehold, og daglig bruk på en gang.
Oppi dette sitter det to testledere: En som representerer husets eiere og brukere, og en som representerer håndverkere under stadig arbeid.
På mange måter flytter de to testlederne sammen i dette huset og må etablere et forhold som skal fungere for disse to, til glede og nytte for hele fellesskapet.
Og kommunisere med bl.a. prosjektledere, arkitekter, UX-designere, utviklere og sluttbrukere. Foredraget fokuserer på handlingsrommet mellom de to testlederne, bedring av samarbeidet, og vektlegging av å jobbe mot samme mål.
Foredraget baseres på virkelige hendelser fra flere prosjekter, inkludert eksempler på hvordan det helst ikke skal gjøres.

Share This