Er alle tester like viktige? Nei! Men hvordan skal jeg finne ut hvor jeg primært bør teste?
I en smidig verden med hyppige leveranser er det viktig å kunne prioritere de testene som gir størst verdi. Vi rekker ofte ikke å gjennomføre alle testene vi ønsker. Hvilke tester kan jeg da velge bort? Testautomatisering kan hjelpe deg til å få kjørt flere tester. Hvilke tester bør jeg i så fall automatisere?
I foredraget lærer du om hva produktrisikoanalyse (PRA) er. Vi går gjennom en praktisk metodikk for gjennomføring av PRA og du får med deg et enkelt verktøy. Du forstår bedre hvor det er viktig å legge testinnsatsen og hvor du ikke trenger å teste.

Etter foredraget vil du:
• Vite hvordan du kan forstå ditt produkt bedre og hvor feilrisikoen er størst
• Kunne gjennomføre din egen produktrisikoanalyse og få raskt utbytte av denne
• Ha en enklere vei til å prioritere dine tester

Tore Sletten, Teknisk tester, Selvstendig

Tore Sletten har 38 års erfaring som utvikler, kvalitetsleder, prosjektleder og tester/testleder. I perioden 2012-2022 arbeidet han i NAV som testleder og teknisk tester. Foredraget bygger på erfaringer fra NAV.

Share This