Trond Hagehaugen, Systek

I en smidig verden er den tradisjonelle testlederens oppgaver flyttet til teamene hvor testerne sitter. Ett enkelt team vet best selv hvordan de vil organisere og gjennomføre test og kvalitetsarbeidet i det som leveres. Men hva når flere team og tredjeparter er involvert i et større prosjekt? Hvem kan rådgi organisasjonen rundt test og kvalitetsarbeid? Hvordan kan testerne videreutvikle sin testkompetanse på tvers av alle team?

Share This