Top Menu

Vil du bli partner?

Tid: Onsdag 18. september 2019
Sted: Radisson Blu Scandinavia, Oslo

Bli Platinapartner (kr. 45.000 ekskl. mva) – Maks 5 partnere

 • 3 deltakere på konferansen( inkludert standpersonell)
 • 1 deltaker på kveldsarrangementet
 • 5 billetter til spesialpris for din egen bedrift
 • Lyntale
 • Sentralt plassert stand
 • Logo på konferansens nettside (dnd.no/odin)
 • Logo i annonsering av konferansen**
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Mulighet for profilering på kveldsarrangement

**DND tilstreber å få med våre Platinapartnere i digital og trykt annonsering, men tar forbehold om at noen annonseformater kan være for små til at vi får plass til å profilere våre partnere.

Bli Gullpartner (kr. 30.000 ekskl. mva)

 • 2 deltakere på konferansen (inkludert standpersonell )
 • 1 deltaker på kveldsarrangementet
 • 3 billetter til spesialpris for din egen bedrift
 • Stand
 • Logo på konferansens nettside (dnd.no/odin)
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)

Bli Sølvpartner/profileringspartner (kr. 18.000 ekskl. mva)

 • 1 deltaker på konferansen
 • 1 deltaker på kveldsarrangementet
 • Logo på konferansens nettside (dnd.no/odin)
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)

Angående kveldsarrangementet  på ODIN2019:
Er det ønske fra våre partnere å ha med mer enn 1 deltaker på kveldsarrangementet koster dette kr 500.- pr. deltaker.
Vi må ha beskjed om dette god tid i forveien.

Hvem møter du på Odin 2019?
Alle som engasjerer seg i produktkvaliteten på IT-systemer, og hva det kan bety for organisasjonens målsetting.

Viktig: 

Det er flere som allerede har meldt sin interesse, men vi ønsker at alle melder sitt ønske på nytt
innen 27. februar 2019.

Send en tilbakemelding på følgende:

 • Firma
 • Kontaktperson og kontaktinformasjon
 • Ønske om type Partnerpakke: Platina, Gull eller Sølv
 • Dersom du ikke blir trukket ut som ønsket Partnerpakke, ønsker du da neste pakke? Evt forbehold?
 • Vedlegg: Firmalogo

Loddtrekning vil foretas i Dataforeningens lokaler i påfølgende uke.

Kontakt:
Laila Katnosa
Tlf: 41 38 97 70
laila@dnd.no

Share This