Vi har i det siste vært vitne til en rekke teknologiske nyvinninger som gradvis blir anvendt i nye tjenester og i rasende fart inntar vår hverdag.
Det dreier seg om kunstig intelligens i maskinlæring, roboter, IoT, kroppsnære innretninger, mobilitet og skytjenester.

I likhet med nye teknologier kommer det nye måter å utvikle og levere tjenester på.
Smidige arbeidsprosesser bidrar til å utvikle tjenester raskere, enklere og med antatt høyere kvalitet enn tradisjonelle tilnærminger.
Nye leveransemodeller (SaaS, IaaS, PaaS) gjør det mulig å kunne lansere tjenester raskt og kostnadseffektivt.

Samtidig foregår fortsatt en stor del av programvareutvikling på tradisjonelt vis med ulike varianter basert på en fossefalltankegang.

I en verden med slik rivende utvikling og omstilling samt mangfold, har fagfeltet Test og QA fortsatt et urokkelig fotfeste med å kontrollere kvalitet og risiko på nye IT-løsninger.
– Men har kravet til oss testledere/testere og faget generelt blitt endret og tilpasset i takt med utviklingen?
– Har nostalgikeren blitt den som tidligere kjempet for Smidig? Er den visjonære nå den som kjemper for noe helt annet? DevOps inn eller ut?

Share This