Helsenorge’s tilgangsstyringsystemet er veldig fleksibel, men samtidig kompleks.
Vi skal presentere hvordan vi tester den. Og hvordan vi visualisere/modellere
konseptet for bedre testing og ikke minst bedre kjennskap med SUT (System Under Test).
Etterpå vi skal vi presentere hvordan fra abstrakte modeller vi henter konkrete test caser
og automatisere dem. I tillegg, vi skal si fra noen ord om hvordan test/QA kan være en
metode for å etablere automatisert og helhetlig risiko og sårbarhetsanalyser. Deltagere
vil (forhåpentligvis) få ut følgende:

1) Hvordan visualisering/modellering kan hjelpe for bedre testing og kjennskap.
2) Tips om «bærekraftig» test automatisering
3) Økosystembasert risikoforståelse i Helsenorge, hvordan kan test/QA
metodikk benyttes for å forstå risiko helhetlig og kontinuerlig?

Davrondzhon Gafurov og Tor Gaute Indstøy, Norsk Helsenett

Davrondzhon jobber som Teknisk tester i www.helsenorge.nosiden 2014. Han jobber primært med
testautomatisering og sikkerhetstesting og Holder 6 ISTQB sertifikater fra periode 2014-2021.

Share This