TidStrøm 1Strøm 2
08:45Plenum: Velkommen
09:00Plenum: Foredrag: Fra tradisjonell styring til autonome team. Hvordan NAVs prosjektleder foreldrepengeprosjekt til smidig suksess
Karin Bøhlerengen, NAV
Som prosjektleder på foreldrepengeprosjektet ledet Karin en overgang fra mer tradisjonell styring til en mer smidig arbeidsform. Borte var estimering og planleggingsaktiviteter. Endringen var en del av en større omlegging i NAV, vekk fra store prosjekter og over til kontinuerlig produktutvikling og tverrfaglige team. I dette foredraget deler Karin sine erfaringer om hvordan prosjektlederrollen endret seg og hvordan tilnærmingen til styring endret seg både i prosjekt og resten av NAV.
Foreldrepengeprosjektet vant Digitaliseringsprisen 2019
09:30Plenum: Foredrag: Fra tradisjonell prosjektstyring til smidig gjennomføring i byggebransjen
Gunnar Skeie, Kruse-Smith AS (del 1) og Kaya Masterød Karlsen, Communicate AS (del 2)
Del 1: Kruse-Smith AS har lagt fullstendig om sin produksjonsprosess og foretatt en optimalisering av prosjektgjennomføringen. Hvordan var utgangspunktet? Hvordan jobber vi nå? Hvilken effekt har dette gitt? Hvilken omstilling har det krevd av medarbeiderne?
Del 2: Vi får også del i den reisen Kruse-Smith AS gjorde sammen med leverandøren av digitaliseringsløsningene.
10:15Kaffe og kaker i utstillingsområdet
10:45Workshop: Bruk av kommunikasjon- og styringssverktøy i agil utvikling
Kaya Masterød Karlsen, Communicate AS
Godt samspill mellom kunde og leverandør er avgjørende for suksess i store komplekse prosjekter.
I denne workshopen får vi se praktiske eksempler på hvordan vi jobbet sammen i digitaliseringsprosjekt.
Vi viser både arbeidsmetoder og verktøy vi benyttet.
Foredrag: Kundedrevet gjennomføring av utviklingsaktiviteter
Arild Haugen,Telenor
Telenor har i en årrekke investert tungt i prosjektmetodikk og prosjektledelse. I den samme perioden har det oppstått nye krav til mer smidig og kundedrevet gjennomføring av utviklingsaktiviteter.
Telenor har nå utviklet en helt ny prosjektmodell globalt. To sentrale bærebjelker i den nye modellen er agil metode og design-thinking.
Foredraget forteller om Telenors reise på dette området, bakgrunn og drivkrefter, utfordringer de har støtt på underveis og hvor de nå står med tanke på læring og konklusjoner for videre implementering.
11:15Workshop: Bruk av kommunikasjon- og styringssverktøy i agil utvikling fortsetterForedrag: Hvordan gjennomføre anskaffelser med smidige kontrakter?
Karsten Eskelund, Infocom Group Ltd
Dagens digitaliseringssamfunn krever en annen samarbeidsmodell mellom kunder og leverandører. I stedet for rigide kravspesifikasjoner og transaksjonelle kontrakter ser vi at kunde og leverandør må jobbe sammen på en mer agil og fleksibel måte. Konkurranser må preges av tidlig leverandørdialog og avtaleverk må belønne felles mål og verdiøkende, kreative leveranser.
12:00Lunsj
13:00Plenum: Foredrag: Hvordan lykkes med Agil coaching
Rune Ulvnes. CoWork AS
Gjennomgang av tight-loose-tight modellen. En modell for prosjektledere som skal lede smidige prosjekter. Les mer om modellen
13:45Kaffe og kaker i utstillingsområdet
14:15Workshop - Agil coaching
Rune Ulvnes, CoWork AS
I denne workshopen går vi dypere inn i oppstartfasen i tight-loose-tight modellen. I workshopen får deltakerne praktiske erfaringer med hvordan å tighte et prosjekt.
Foredrag: En smidig organisasjon i praksis
Lone Olstad, Aker Energy
Aker Energy baserer sin driftsmodell på en integrert, fleksibel og effektiv struktur for beslutninger. Selskapet har en ledende rolle i digitalisering av olje-og gass industrien, bygget på en fleksibel og smidig organisasjon som er godt posisjonert for vekst.
- Hvorfor mener vi at vi har en smidig
organisasjon?
• Hvordan kom vi dit?
• Hvilken effekt (gevinster) har det gitt?
• Hvilken omstilling ble krevet av oss?
• Ser vi noe vi ønsker å endre på?
14:45Workshop - Agil coaching fortsetterForedrag: Fra vannfallsmodell til smidig gjennomføringsmodell basert på Spotify
Foredragsholdere: Arild Brudal, Director IT Business Support Systems Telenor
Joachim Lund, Delivery Lead Telenor FIJI Program, Accenture
Tone Algrøy, Tribe Lead Accenture, Accenture

Les mer om Spotify-modellen
15:15Plenum: Foredrag: Hva har skjedd med Tim?
Robert Steen, Oslo kommune​
Oslo kommune er i front med digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. Her får vi del i erfaringer fra de pågående digitaliseringsprosjektene i Oslo kommune. Se historien om Tim
15:45-16:00Avslutning